Kaebus nr 267
Pressinõukogu otsus 26.11.2009 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mandre BMS OÜ kaebust Õhtulehes 28. augustil 2009 ilmunud artikli „Striptiisitaride vahendaja pakub koos töölepinguga ka kiirlaenu“ peale ning otsustas, et Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Eurostrip agentuurist, mis pakub tööd alustavatele naistele koos agendilepinguga esinemisriiete ja ehete ostmiseks mõeldud kiirlaenu. Artiklis saavad sõna Eurostripi tegevjuht, inimkaubandusega tegeleva MTÜ Living For Tomorrow juhataja ja sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist.

Eurostrip agentuuri omanik Mandre BMS OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikli esikülje pealkiri „Soodne laen aheldas naised stripiäri orjusesse“ koos artiklis olevate tsitaatide ja väidetega jätab lugejatele eksitava mulje, nagu oleks juba esinenud juhtumeid, kus Eurostripi laen on sundinud mõne naise striptiisiäri orjusesse. Kaebaja hinnangul on tegemist väga ränga valesüüdistusega. Kaebaja väitel on leht moonutanud MTÜ Living For Tomorrow juhataja väiteid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vastulauset.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artikli allikad on võimaliku inimkaubanduse ja orjastamise teema käsitlemiseks kohased ja usaldusväärsed. Lehe kinnitusel ei ole kasutatud anonüümseid allikaid. Samuti on leht andnud võrdses mahus sõna erinevatele osapooltele. Õhtuleht lisas, et keeldus vastulause avaldamisest seetõttu, et vastulausega ei soovitud parandada faktivigu ega tsitaate. Küll aga avaldas Õhtuleht esikülje pealkirja pärast vabanduse 2. septembril.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on Õhtulehe esikülje pealkiri „Soodne laen aheldas naised stripiäri orjusesse“ eksitav, sest artiklis ei tooda ühtegi näidet, et keegi oleks laenu pärast striptiisiorjusesse langenud.

Pressinõukogu ei saanud tuvastada, kas vastulause avaldamiseks oli leht piisavalt samme astunud, et jõuda kaebajaga koostöös sobiliku vastulause variandini. Mõlemad pooled on esitanud sel teemal vastukäivaid väiteid.

Teisi ajakirjanduseetika koodeksi punkte Õhtuleht rikkunud ei ole. Pressinõukogu leiab, et artikli autor ei olnud kohustatud artiklit kaebajale enne ilmumist näitama, sest selleks puudus eelnev kokkulepe.

Pressinõukogu tunnustab Õhtulehte, et leht avaldas 2. septembril esikülje pealkirja pärast vabanduse. Pressinõukogu hinnangul ei olnud vaja avaldada vabandust Õhtulehe online´is, sest seal oli artikli pealkiri teine.

Hoolimata kaebuse esitaja palvest ei arutanud Pressinõukogu kaebust MTÜ Living For Tomorrow juhi seisukohast, sest viimane ei ole seda Pressinõukogult taotlenud.

Pressinõukogu