Kaebus nr 268
Pressinõukogu otsus 08.10.2009 | TAUNIV.
Oma Saar rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kalju Kepi kaebust Oma Saares 10. septembril 2009 ilmunud artikli „Muhulane nõuab riigilt maadevahetust“ ning sama päeva juhtkirja „Kuhu raha maetakse…“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis ja juhtkirjas on juttu Muhumaa mehest, kes taotleb autode poolt tekitatud vibratsiooni tõttu oma maja jaoks riigilt uut maatükki.

Kalju Kepp kaebas Pressinõukogule, et nii uudises kui ka juhtkirjas on tema kohta kujundatud negatiivne hoiak. Kaebaja väitel ei ole õigustatud sõna „nõuab“ kasutamine uudise pealkirjas, sest Saare maavanemale esitatud avalduses ei ole ühtegi nõuet, vaid selgitused ja ettepanekud. Kaebaja märkis, et leht on eksinud faktidega ning jätnud kontrollimata olulised dokumendid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle artiklis sõna ei antud.

Oma Saar vastas, et sõnal „nõudma“ ei ole antud kontekstis negatiivset ega positiivset varjundit ning varjundi andmine on lugeja interpretatsioon. Leht lisas, et toimetusel ei olnud alust kahelda vallavanema sõnades ning seetõttu ei peetud vajalikuks tema väiteid kontrollida. Vibratsiooniuuringu maksumuse kohta ilmus järgmises lehenumbris 11. septembril täpsustav artikkel.

Pressinõukogu otsustas, et Oma Saar rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul oli vallavanem konflikti üks osapooltest, kelle väited oleks pidanud neutraalsetest allikatest üle kontrollima.

Pressinõukogu hinnangul oli juhtkirjas „Kuhu raha maetakse…“ kasutatud uudisloost pärit ekslikku informatsiooni..

Samuti leiab Pressinõukogu, et Kalju Kepp ei ole uudisloos piisavalt sõna saanud. Kuigi Kalju Kepi seisukohad on artiklis avaldatud tema ametliku kirja tsiteerimisega, oleks talle täiendavalt sõna andmine Pressinõukogu hinnangul aidanud toimetusel fakte täpsustada ja arusaamatusi ära hoida.

Sõna „nõudma“ kasutamist uudisloo pealkirjas peab Pressinõukogu antud artikli kontekstis õigustatuks.

Pressinõukogu