Kaebus nr
Pressinõukogu otsus 29.10.2009 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Oma Saar ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Saaremaa Raadio omaniku Arne Pagili kaebust ajalehes Oma Saar 3. juulil 2009 ilmunud artikli „Võlgades Meie Maa ründas konkurenti“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis lükkab Oma Saar ümber ajalehes Meie Maa esitatud väited, et Oma Saar lõpetab ilmumise. Artiklis on viidatud Meie Maa võlgadele, mis põhinevad krediidiinfo andmetel.

Ajalehte Meie Maa väljaandva OÜ Saaremaa Raadio omanik Arne Pagil palus Pressinõukogul võtta seisukoht, kas Oma Saares ilmunud artikkel on kooskõlas ajakirjanduseetika koodeksiga.

Oma Saar vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei märgi, mis teda artiklis häiris ning millised faktid on valed. Oma Saare kinnitusel on fakt OÜ Saaremaa Raadio maksuvõlast pärit avalikust allikast.

Pressinõukogu otsustas, et Oma Saar ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna kaebaja ei vaidlusta ühtegi artiklis esitatud fakti, siis ei ole ka Pressinõukogul alust artiklis esitatud faktide tõesuses kahelda, sest artiklis on tuginetud krediidiinfo andmetele, kohtumaterjalidele ning Oma Saare vastutava väljaandja väidetele.

Pressinõukogu