Kaebus nr 275
Pressinõukogu otsus 10.12.2009 | TAUNIV.
Postimees Online rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Barbi Pilvre kaebust Postimees Online´is Elu24 küljel 28. oktoobril 2009 ilmunud uudise „Kas Barbi-Jenny Pilvre-Storgardist võib saada Tallinna nimekomisjoni esimees?“ peale ning otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis väidab anonüümne allikas, et Barbi Pilvrest võib saada nimekomisjoni esimees. Artiklis on antud sõna nii Barbi Pilvrele kui ka ametis olnud nimekomisjoni esimehele ja abilinnapeale Taavi Aasale.

Barbi Pilvre kaebas Pressinõukogule, et artikkel on sisutühi. Kaebaja ei ole rahul ka pildiallkirjaga, mis on väljakisutud ja loominguliselt tõlgendatud tsitaat ühest tema artiklist.

Postimees Online vastas Pressinõukogule, et uudis on koostatud ajakirjanduslike reeglite kohaselt: toimetus sai vihje, ajakirjanik kontrollis seda kahest allikast ja esitas info asjaosaliste kommentaaridega. Sellele, et info võib olla kaheldav, viitab toimetuse kinnitusel küsimärk pealkirjas.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees Online rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on uudises lugejatele pakutud eksitavat ja moonutatud infot, sest on selge, et artiklis kirjeldatud põhifakti tegelikult toimuda ei saa. Abilinnapea ütleb artiklis kaks korda, et nimekomisjoni esimehe koht käib abilinnapea ametiga kaasas. Seega ei ole isegi teoreetiliselt võimalik kellelgi teisel saada nimekomisjoni esimeheks. Pressinõukogu leiab, et tegemist on ajakirjandusliku müra tekitamisega, milles on kasutatud ära reaalset isikut.

Pressinõukogu