Kaebus nr 276
Pressinõukogu otsus 11.02.2010 | TAUNIV.
Eesti Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ain-Villu Parveti ja OÜ Oru Arenduse kaebust Eesti Rahvusringhäälingu saates Ringvaade 20. oktoobril 2009 eetris olnud saatelõigu ja Rahvusringhäälingu uudisteportaalis 20. oktoobril 2009 avaldatud uudise „Ringvaade: Parvet müüs maha olematu maja“ peale ning otsustas, et Rahvusringhääling rikkus head ajakirjandustava.

Nii Ringvaate saatelõik kui ka portaalis avaldatud uudis väidavad, et OÜ Oru Arendus ja Ain-Villu Parvet müüsid kalli raha eest maha olematu ridaelamu.

OÜ Oru Arendus ja Ain-Villu Parvet kaebasid Pressinõukogule, et saatelõigus ja uudises on fakte esitatud moonutatult ning sellega on loodud kaebajatest põhjendamatult halvustav ja negatiivne mulje. Kaebajad leiavad, et Rahvusringhääling esitas alusetuid süüdistusi teadlikult, sest saatetegijatel olid olemas vastupidist tõendavad dokumendid. Samuti leiavad kaebajad, et Ringvaate tutvustuse ja juhtlõiguga on auditooriumi eksitatud.

Rahvusringhääling (ERR) selgitas Pressinõukogule, et vastas kaebajale 12.11.2009, et kaebaja nõue ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja paranduste avaldamiseks on põhjendatud. ERR kustutas saatelõigu ja uudise oma kodulehelt, samuti avaldas ERR oma uudisteportaalis ebaõigeid faktiväiteid ümberlükkava ja korrektseid faktiväiteid sisaldava teksti. Ebaõiged faktiväited lükati Ringvaates ümber 19.11.2009.

Hoolimata ERRi parandustest soovisid Ain-Villu Parvet ja OÜ Oru Arendus antud küsimuses Pressinõukogu otsust. Pressinõukogu otsustas, et Rahvusringhääling rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldati nii Ringvaates kui ka uudises kaebaja kohta eksitavat infot, kuigi saatelõigu tegijatel olid olemas dokumendid, mis avaldatu ümber lükkasid.

Samuti rikkus Rahvusringhääling ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal peab põhinema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Nii saatelõigus kui ka uudises avaldatud info kaebaja kohta ei olnud Pressinõukogu hinnangul faktidega tõendatud.

Rahvusringhääling rikkus ka eetikakoodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul võeti eksitav info kaebaja kohta kokku ka saatetutvustuses.

Pressinõukogu tunnustab ERRi faktivigade parandamise eest.

Pressinõukogu