Kaebus nr 296
Pressinõukogu otsus 20.05.2010 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kaebust Eesti Ekspressis 21. jaanuaril 2010 ilmunud artikli „Ärimees kavandab superkalmistut“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel väidab, et kahtlastes kinnisvaratehingutes esinenud ärimees Hillar Männis kavandab 100 000 hauaga eliitkalmistut, kuhu viib eribuss ning kus aastane hoolduspakett maksab 2000 krooni. Lehe väitel on eliitkalmistu idee eestvedajaga seotud tehingutes figureerinud ka Hubert Hirv ja Pavel Gammer.

Hubert Hirv ja Pavel Gammer kaebasid Pressinõukogule, et nad ei tunne Hillar Männist ja ei ole osalenud mitte üheski tehingus, kus kinnisvara omanike teadmata kolmandatele isikutele müüdi. Kaebajate hinnangul on toimetus jätnud info õigsuse kontrollimata. Samuti ei ole kaebajad rahul, et nende kohta on artiklis esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid kommentaarivõimalust neile ei antud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kaebajad on seotud skandaalsete tehingute keskmes olnud kinnisvaraga. Leht märkis, et tehingutes osalemist kinnitab ka 2002. aastast pärit ülekuulamisprotokoll. Toimetus lisas, et artiklis pole kirjutatud, nagu oleksid mõlemad osalenud pettustes, vaid artikkel väidab, et mehed “figureerisid” mitmes Hillar Männisega seotud tehingus. Samuti ei ole artiklis väidetud, et mehed tunnevad Hillar Männist.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu leiab, et kaebajate kohta ei ole artiklis esitatud süüdistusi, mis nõuaks asjaosalistelt selgitusi. Samas võib lugejatele jääda arusaamatuks, miks nende isikute nimed üldse on artiklisse sisse toodud.

Pressinõukogu