Kaebus nr 299
Pressinõukogu otsus 20.05.2010 | TAUNIV.
Pealinn rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Viru Keemia Grupi kaebust ajalehes Pealinn 5. aprillil 2010 ilmunud artiklite „Eesti Energia ja eraettevõtte tüli Ojamaa põlevkivikaevanduse pärast teeb kahju kõigile“, „Erafirma rikub Ojamaal räigelt seadust“, „Roheliste proovikivi“ ja „Ekspert: kaevandus võeti kellegi huvides jõuga käest?“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklites on Ojamaa põlevkivikaevandusest ja Viru Keemia Grupi plaanidest räägitud erinevate allikatega, välja arvatud Viru Keemia Grupi esindaja.

Viru Keemia Grupp kaebas Pressinõukogule, et artiklid põhinevad tõendamata ja kontrollimata faktidel ning kahjustavad firma mainet. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid sõna ei antud. Kaebaja märkis, et Pealinna toimetus võttis ettevõttega küll ühendust, kuid pärast tööaega lehe trükkimineku päeval.

Pealinn vastas Pressinõukogule, et artiklites olevad väited tuginevad erinevatel dokumentidel või on allikate ütlused. Lehe kinnitusel helistas toimetaja lehe trükkimineku päeval Viru Keemia Gruppi, kuid kommentaari ei saanud. Tänaseks on leht avaldanud kaebaja selgitused ja vabandanud, et vastulause avaldamine viibis. Leht märkis, et kaebaja ei pöördunud pärast artiklite ilmumist ise toimetuse poole ega nõudnud täiendavate seisukohtade avaldamist.

Pressinõukogu otsustas, et Pealinn rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pealinn rikkus ka eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Artiklites on Viru Keemia Grupi kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid ettevõte sõna ei saanud. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artiklite teema nii päevakajaline, et materjali pidi kaebaja kommentaari ära ootamata avaldama.

Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 4.1., mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgelt eritatavad. Pressinõukogu leiab, et artiklis „Eesti Energia ja eraettevõtte tüli Ojamaa põlevkivikaevanduse pärast teeb kahju kõigile“ pole selgeid allikaviiteid ning seepärast mõjuvad paljud hinnangud ajakirjaniku hoiakuna.

Pressinõukogu arvates ei ole põhjendatud, et Pealinna toimetus viivitas vastulause avaldamisega mitu nädalat.

Pressinõukogu