Kaebus nr 307
Pressinõukogu otsus 13.09.2010 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Põhjarannik ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Andrese (kaebaja isik Pressinõukogule teada) kaebust Põhjarannikus 17. juunil 2010 ilmunud artikli „Koeratapja kohtu all“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib mehest, kes prokuratuuri süüdistuse kohaselt tarvitas oma ema vastu füüsilist vägivalda ja tappis naist kaitsma asunud koera.

Andres kaebas Pressinõukogule, et artikliga on tehtud teda avalikkuse ees süüdlaseks ja kurjategijaks, kuigi kohtuotsust veel ei ole. Kaebaja hinnangul võib leht antud artikliga mõjutada ka kohtunikku. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle artiklis sõna ei antud.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et kaebaja arvamust küsida ei olnud võimalik, sest ta viibis vahi all. Kuna kohtuotsus oli loo avaldamise hetkel tegemata, jättis leht loo peategelase anonüümseks ning tõi artiklis välja vaid tema eesnime. Samuti ei avaldanud toimetus linna ega valda, kus juhtum aset leidis. Toimetus lisas, et kaebaja ei ole nõudnud lehelt vastulause avaldamist, vaid hoopis kahjutasu.

Pressinõukogu otsustas, et Põhjarannik ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Leht tugines oma artiklis uurimisorganite materjalidele ja kohtu otsusele hoida kaebajat vahi all. Vahi all viibija kui konflikti osapoole kommentaari saada ei olnud reaalne (p 4.2).

Pressinõukogu leiab ka, et leht ei ole rikkunud artikli pealkirjas süütuse presumptsiooni põhimõtet, kuna kaebaja isik ei ole artiklis tuvastatav.

Pressinõukogu