Kaebus nr 308
Pressinõukogu otsus 13.09.2010 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AA1 Grupp OÜ juhataja Silver Vahuri kaebust Äripäevas 21. juulil 2010 ilmunud artikli „Inkassod jännis võlgadega“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu viimaste aastate jooksul Eestis inkassoturule lisandunud paljudest väikestest võlanõude-ettevõtetest, kellest osal on tekkinud endal probleeme võlgade tasumisega.

Silver Vahur kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud AA1 Grupi kohta ebatäpset infot. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta artiklis sõna ei saanud ja et leht ei ole hiljem artiklis olnud vigu parandanud.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et leht on artiklis esitatud faktide õigsuses kindel. Toimetuse kinnitusel helistas ajakirjanik kaebajale kommentaari saamiseks mitmel korral, kuid Silver Vahur telefonile ei vastanud. Samuti pakkus leht kaebajale hiljem vastulause võimalust, kuid Silver Vahur pakkumisele ei reageerinud.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik kuulama ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikli näol tegemist ajakriitilise materjaliga ning seega oleks ajakirjanik pidanud kaebaja ära kuulama, talle mõnel järgmisel päeval uuesti helistades või siis valima inkassofirmade loetelust teise näite.

Pressinõukogu hinnangul ei olnud firma nime kirjutamine suure või väikese algustähega antud artikli kontekstis oluline faktiviga, mida eetikakoodeksi rikkumiseks lugeda ja mille kohta lehes paranduse avaldamist nõuda.

Pressinõukogu