Kaebus nr 311
Pressinõukogu otsus 21.10.2010 | TAUNIV.
TV3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Vello Allese kaebust 23. augustil 2010 eetris olnud TV3 uudiste peale ning otsustas, et TV3 on rikkunud head ajakirjandustava.

Kaevatavas uudistelõigus oli juttu Rakke kortermaja pööningult leitud kümnetest surnud tuvidest. Uudislõigus süüdistas üks intervjueeritav tuvide tapmises Vello Allese lapselapsi.

Vello Allese kaebas Pressinõukogule, et tal ja tema lapselastel ei ole tuvide surmaga selles kortermajas mitte mingit seost. Kaebaja ei ole rahul, et uudislõigu autor sel teemal temaga ei rääkinud.

TV3 märkis oma vastuses Pressinõukogule, et uudislõigus väidetu puhul ei olnud tegu TV3 väidetega, vaid kohaliku elaniku Timo Ilmari süüdistustega. TV3 püüdis saada Vello Allesega samal päeval ühendust, kuid kuna see ei õnnestunud, siis kajastati teiste majaelanike ja vallaametniku hinnangut, et Timo Ilmari süüdistused ei vasta tõele. TV 3 andmetel on politsei küsitlenud tuvide hukkumise asjus kaebaja lapselapsi, mistõttu ei saa öelda, et neil pole antud looga üldse mingit seost.

Pressinõukogu on seisukohal, et meediakanal kaasvastutab kõigi väidete osas, mis kanalis avaldatakse, mistõttu jutt, et need pole kanali väited, vaid ainult intervjueeritava omad, ei ole pädev. Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et tõsiste süüdistuste korral tuleb pakkuda süüdistatavale poolele kommentaari võimalust samas saates. Antud materjal ei olnud Pressinõukogu hinnangul nii ajakriitiline, et pidi kindlasti samal päeval eetrisse minema, kui teise poole kommentaari sel päeval ei õnnestunud saada.

Pressinõukogu