Kaebus nr 316
Pressinõukogu otsus 09.12.2010 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kristian Taska kaebust 16. septembril 2010 Eesti Ekspressis ilmunud artikli „Kris Taska ei taha palka maksta“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu Kristian Taskast kui filmiprodutsendist, kes lehe allikate väitel on jätnud osa töötasu võttegrupile ja näitlejatele maksmata või maksis neile raha hilinemisega.

Kristian Taska kaebas Pressinõukogule, et artikli sisu on moonutatud ja ei vasta tegelikkusele. Kaebaja leiab, et artiklis esineb faktivigu, mille tulemusena on loodud temast ettekujutus, mis riivab tema au ja väärikust. Kristian Taska kinnitas Pressinõukogule esitatud kaebuses, et ta ei ole võlgnevuses, ta isiklik konto ei ole miinuses ja samuti ei ole tal makseraskusi.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et lehele on nii enne kui peale artikli avaldamist kinnitanud mitmed Kristian Taskale kuuluvate äriühingute lepingupartnerid, et neile on maksmata kuid vanad arved. Eesti Ekspress teatas, et ei nõustu formaal-juriidilise käsitlusega, nagu oleks Kristian Taska ning talle 100% kuuluvad juriidilised isikud täiesti erinevad isikud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei eksinud antud artiklis ajakirjanduseetika koodeksi punktide 1.5., 4.1., 4.2., 3.5. ja 5.1. vastu, nagu väidab kaebaja. Kaebaja ei osuta konkreetsetele faktivigadele ning on saanud artiklis esitatud etteheidete osas piisaval määral sõna. Pressinõukogu hinnangul on lehel kinnitusi filmitegijatele maksmata arvete ja töötasude kohta, et anda alust sellest kirjutamiseks. Kristian Taska on avaliku elu tegelane ja seetõttu on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu tema tegevuse suhtes õigustatud.

Pressinõukogu