Kaebus nr 325
Pressinõukogu otsus 03.03.2011 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Marek Kalmuse kaebust Postimehes ja Postimees online´is 8. jaanuaril 2011 ilmunud artikli „Eluaegse võistluskeelu saanud Kalmus korraldab dopinguvõistluse“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu dopingukontrollita kulturismivõistlusest, mille Marek Kalmus plaanib väljaande väitel aasta lõpus korraldada.

Marek Kalmus kaebas Pressinõukogule, et ta ei rääkinud ajakirjanikule, et tema võistluse korraldab. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis pole võrdlevat infot erinevate liigade dopingukontrollide kohta. Marek Kalmuse hinnangul on viimase kuue kuu jooksul tema kohta ilmunud lood moonutatud nägemus kulturismist.

Postimees vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik vestles Marek Kalmusega kõigepealt telefoni teel ning siis ei öelnud kaebaja, et ajakirjanik peaks võistlusest kellegi teisega rääkima. Mõni tund peale intervjuud saatis Marek Kalmus e-maili, kus soovitas rääkida konkreetsema info saamiseks Eesti NAC-liiga presidendiga, kuid kuna ajakirjanikul olid enda hinnangul ammendavad vastused olemas, siis ei pidanud ta seda vajalikuks. Väljaande kinnitusel on Kalmuse täpne roll antud ürituse korraldamisel seni selgusetu, mistõttu ei ole ka võimalik selles osas väidetavat eksimust parandada. Dopingukontrollist erinevates kulturismiliigades kirjutamiseks polnud väljaandel soovi.

Pressinõukogu leiab, et teema käsitlemine lehes oli põhjendatud ning samuti oli asjakohane mainida Marek Kalmuse võistluskeelu all olemist. Olemasoleva materjali põhjal ei saa Pressinõukogu otsustada, kas Marek Kalmuse seostamine antud võistluse korraldamisega oli põhjendatud või mitte.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Artikli pealkirjas ja tekstis võistluse nimetamine „dopinguvõistluseks“ ja ausa spordi põhimõtetega vastuollu minevaks on Pressinõukogu arvates põhjendamatult hinnanguline ja halvustav.

Pressinõukogu