Kaebus nr 327
Pressinõukogu otsus 03.03.2011 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Riigikogu esimehe Ene Ergma kaebust Postimehes 21. jaanuaril 2011 ilmunud artikli „Riigi palgal parteilased veavad IRLi valimisi“ ja 25. jaanuaril ilmunud artikli „Laar ja Vaher õigustavad riigipalgalisi parteitöötajaid“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad sellest, et Isamaa ja Res Publica Liidu piirkondade juhid teevad erakonna kihutustööd riigi palgal olles. Teiste näidete hulgas on toodud välja Riigikogu esimehe sekretäri vahetamine väidetavalt partei peasekretäri survel.

Riigikogu esimees Ene Ergma kaebas Pressinõukogule, et 21. jaanuari artiklis on avaldatud eksitav väide: „näiteks marssis mullu kevadel IRLi peasekretär Ken-Marti Vaher riigikogu spiikri Ene Ergma kabinetti ning väikese nagina möödudes vahetati spiikri kauaaegne sekretär välja.“ Kaebaja lisas, et saatis Postimehe peatoimetajale samal päeval avaliku kirja, milles ta selgitas, et uue sekretäri leidis Riigikogu personaliosakond tavalise personalivaliku korras. Kaebaja ei ole rahul, et 25. jaanuari artiklis on avaldatud uut eksitavat infot. Kaebaja taotles Postimehelt vabandamist ja valeväite ümberlükkamist, kuid leht seda ei teinud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et ei pidanud vajalikuks vabandada, sest mitu allikat on lehele kinnitanud info tõesust. Leht lisas, et artiklite keskmes ei olnud Ene Ergma, vaid paljud nõunike kohtadel riigi raha eest ülalpeetavad parteiliikmed. Postimees väidab, et kasutas väljendit “Vaher marssis Ergma kabinetti” ajakirjandusliku kujundina, mitte füüsilise käigu tähenduses. Postimees märkis, et kui leiab kinnitamist, et Postimehe allikad on andnud lehele valeinfot, siis leht parandab vea ja vabandab.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus 21. jaanuaril 2011 ilmunud artikliga „Riigi palgal parteilased veavad IRLi valimisi“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleb talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud tõsine süüdistus Riigikogu esimehe uue sekretäri valimise protseduuri kohta, kuid kommentaari võimalust süüdistatavatele samas ei antud. Tegu on küll mahuliselt väikese osaga artiklist, aga arvestades parlamendi esimehe rolli on tegemist olulise süüdistusega.

Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudismaterjal põhinegu tõestataval faktilisel informatsioonil. Ajaleht ei ole kummutanud kaebaja väidet, et artiklis esitatud kirjeldus Riigikogu esimehe sekretäri vahetamisest ei vasta tõele. Ka tõendas Ene Ergma Pressinõukogule, et tegemist ei olnud sekretäri koondamisega, nagu ajaleht kirjutas 25.jaanuaril.

Pressinõukogu