Kaebus nr 328
Pressinõukogu otsus 31.03.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Võrumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hans Sissase kaebust Võrumaa Teatajas 16. detsembril 2010 ilmunud artikli „Võru Mementot kontrollib Hans Sissas ainuisikuliselt“, 8. jaanuaril 2011 ilmunud artikli „Võru maavalitsuse võltsimise kriminaalmenetlus lõpetati“, 15. veebruaril ilmunud artikli „Hans Sissas jättis maksmata ka kiviraiduritele“ ja 1. märtsil ilmunud artikli „Kiviraidur Kristjan Kittus: „Ma ei ole nõus oma rahast loobuma“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Hans Sissas kaebas Pressinõukogule, et Eesti Ema monumendist rääkivates artiklites on ajaleht pika aja jooksul avaldanud tema tegevuse kohta monumendi püstitamisel intriige, valeinfot ja süüdistusi, mis õhutavad kurjust ja vaenu. Leht süüdistab Hans Sissast muuhulgas ka kiviraiduritele ja skulptoritele osa töötasu maksmata jätmises.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et Eesti Ema monumendi püstitamise teema suhtes on suur avalik huvi ja artiklid tuginevad kindlatele allikatele. Lehe väitel on Hans Sissasel olnud võimalused omapoolse informatsiooni avaldamiseks, süüdistuste kommenteerimiseks ja vastulauseks.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja ei ole otsuses nimetatud artiklites rikkunud head ajakirjandustava, sest Eesti Ema monumendi püstitamise kui teema vastu on avalik huvi ja kaebaja ei lükka artiklites esitatud konkreetseid asjaolusid oma kaebuses ümber ega näita, kus on otsesed eksimused. Samuti on Hans Sissasele pakutud lehes võimalusi esitatud süüdistustele vastamiseks.

Pressinõukogu ei saa tuvastada faktilisi asjaolusid poolte vaidluses lepinguliste suhete üle monumendi tellija ja teostajate vahel. Pressinõukogu ei saa ka tulenevalt oma statuudist anda hinnangut varasemate Eesti Ema monumendist rääkivate artiklite kohta Võrumaa Teatajas, kus muuhulgas kahtlustati Hans Sissast ebakorrektses ümberkäimises annetustest laekunud rahaga. Nende artiklite sisu käsitlemine jääb väljapoole Pressinõukogu pädevust, kuna vastavalt statuudi punktile 8b menetleb Pressinõukogu kaebusi materjalide kohta, mille ilmumisest pole kaebuse esitamiseni möödunud rohkem kui kolm kuud.

Pressinõukogu