Kaebus nr 335
Pressinõukogu otsus 28.04.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Yana Toomi esitatud kaebust Kanal 2 saates Reporter 16. märtsil 2011 eetris olnud uudise „Kakskümmend Tallinna õpetajat saadeti keeleeksamile“ peale ning otsustas, et Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Uudises on juttu sellest, et 20 Tallinna Paekaare gümnaasiumi õpetajat ei oska vajalikul tasemel eesti keelt ning kui nad keeleeksamit ära ei tee, siis kaalutakse nendega töösuhte lõpetamist.

Tallinna endine abilinnapea Yana Toom kaebas Pressinõukogule, et tegu on valeandmete esitamisega, kuna uudises ei ole täpne keeleeksamile suunatud õpetajate arv ega ka ähvardus, et eksamit mitte sooritavate õpetajatega kaalutakse töösuhte lõpetamist. Kaebaja ei ole rahul, et uudises pole Tallinna linnavalitsuse ega haridusameti, kes on õpetajate tööandja, kommentaari.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et tegemist on diktoritekstina esitatud lühiuudise, mitte uudislooga, kus intervjueeritakse erinevaid isikuid. Kanali kinnitusel tugines Reporteris olnud tekst BNSi poolt avaldatud uudisel ja langes sellega peaaegu sõna-sõnalt kokku. Kanal 2 märkis, et kuna BNS on professionaalne uudisteagentuur, siis ei olnud alust kahelda uudise tõesuses.

Pressinõukogu otsustas, et kuna tegu oli tõepoolest lühiuudise esitamisega, siis ei rikkunud Kanal 2 antud juhul eetikakoodeksi punkti 4.2. Nõuda uudistesaates iga sellise lühiinfo edastamise juures kõigile võimalikele osapooltele eraldi kommentaari võimalust oleks ebaproportsionaalne. Kaebaja väide, et uudisloos avaldatud andmed ei ole tõesed, jääb kaebuses üldsõnaliseks ja sellisena ei anna alust näha ajakirjanduseetika rikkumist.

Samas juhib Pressinõukogu tähelepanu, et ajakirjandus peab kontrollima esitatava info tõesust ka sel juhul, kui allikaks on teine meediakanal või infoagentuur. Seetõttu ainuüksi viitamine BNSile ei vabasta ühtki väljaannet info kontrollimise kohustusest.

Pressinõukogu