Kaebus nr 339
Pressinõukogu otsus 12.05.2011 | TAUNIV.
Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hele Olli kaebust Võrumaa Teatajas 3. veebruaril 2011 ilmunud artikli „Võru jõhkra mõrva uuel arutelul oli tulipunktis intervjuu Pintmanniga“ ja 24. märtsil ilmunud artikli „Staartunnistaja Raivo Pintmann: Politsei jälitab mind!“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklites väidab ühe mõrvaprotsessi tunnistaja Raivo Pintmann, et oli lähedastes suhetes samal protsessil õigusemõistmises osalenud kohtuniku Vambola Olli naisega.

Hele Olli kaebas Pressinõukogule, et vaatamata mullu detsembris Pressinõukogu poolt tehtud taunivale otsusele Võrumaa Teataja kohta samas küsimuses, jätkab leht tema kohta ebaõigete andmete avaldamist ja tema au teotamist.

Võrumaa Teataja vastas, et uuesti teema käsitlemise ajendiks ei olnud mitte soov jätkata Hele Olli isiku kajastamist, vaid anda veel kord sõna Raivo Pintmannile, kes kinnitas uuesti, et ei valetanud, kui nimetas Hele Ollit oma eksabikaasaks. 24. märtsi artiklist jättis toimetus Hele Olli nime välja, et talle artikli ilmumisega võimalikult vähe kannatusi põhjustada.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi.

Pressinõukogu