Kaebus nr 340
Pressinõukogu otsus 12.05.2011 | TAUNIV.
Elva Postipoiss rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elva Soo tänava elanike kaebust Elva Postipoisis 2. aprillil 2011 ilmunud uudise „Maxima loobus“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Aprillinaljana tehtud uudises on kirjas, et kolm aastat Elvas Soo tänava elanikega poe asukoha üle vaielnud Maxima andis lõpuks alla.

Elva Soo tänava elanikud kaebasid Pressinõukogule, et tegemist on valeinfo pahatahtliku avaldamisega ja levitamisega käimasoleva kohtuasja kohta. Kaebajate kinnitusel on lehe poolt tegemist solvava aprillinaljaga, sest antud kohtuasi on asjaosaliste jaoks tundlik teema (asjaosalised said päev varem kohtukutsed). Kaebajad ei ole rahul, et aprillinali avaldati 2. aprilli kuupäeva kandvas lehes.

Elva Postipoiss vastas Pressinõukogule, et lehel on ammune traditsioon, et aprilli esimesel nädalal ilmuvas lehes tehakse aprillinalja päevakohasel teemal. Antud uudisnupp oli lehe kinnitusel aprillinali ning tegemist ei olnud ajakirjandusliku infoga. Leht lisas, et antud libauudises ei kajastatud kohtuasjaga seotud infot ja et toimetus ei teadnud, millal kohus asjaosalistele kutsed saadab. Leht selgitas järgmises numbris toimetuse seisukohti ja vabandas, kui nende nali kellelegi ebameeldivusi tekitas.

Pressinõukogu otsustas, et Elva Postipoiss rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt, et ei ilmuks eksitav info. Kuna leht ei ilmunud 1. aprillil, oli aprillinali lugejaid eksitav. Ka ei olnud nali kuidagi märgistatud või sel moel absurdi pööratud, et lugejad oleks pidanud mõistlikult aru saama, et tegemist on naljaga.

Pressinõukogu