Kaebus nr 342
Pressinõukogu otsus 12.05.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Toomas Lepa kaebust Postimehes 2. märtsil 2011 ilmunud artikli „Prominendid sattusid endale ootamatult Savisaare valimisfilmi“ peale ning otsustas, et Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib, et paljud poliitikud ja ärimehed andsid intervjuu Edgar Savisaarest rääkiva filmi jaoks, mis teadaolevalt pidi valmima Savisaare juubeliks. Lehe väitel tuli aga Toomas Lepa poolt toodetud filmist hoopis valimiseelne propagandafilm, mis mitmeid filmis osalejaid häiris.

Toomas Lepp kaebas Pressinõukogule, et artiklis on faktivigu ja pealkirja näol on tegemist ajakirjaniku enda hinnanguga. Toomas Lepa sõnul ei ole kindlasti tegemist valimisfilmiga. Kaebaja sõnul on faktilise eksimusena artiklis segi aetud filmis käsitletavate teemade järjekord ning lisatud teemasid, mida film sel kujul ei sisalda. Vale on väide, et suur osa filmist keskendub Venemaalt rahaküsimise skandaalile. Samuti on kaebaja sõnul eksitud väitega, et rääkijate taustaks oli roheline värv nagu Keskerakonna logol, samas kui tegelikult kasutati intervjueeritavate taustana lisaks rohelisele palju erinevaid värve. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks.

Postimees vastas Pressinõukogule, et filmi sisu ja eetrisse laskmise aeg (neli päeva enne valimisi) tõestavad väidet, et tegu on valimisfilmiga. Leht lisas, et artikli sisu mittemuutva üksiku detailiga eksimine ei sea kahtluse alla artikli põhiväiteid ega muuda loo sisu valeks. Kaebaja vastulause, mille avaldamist Toomas Lepp muutmata kujul taotles, sisaldas lehe sõnul valeväiteid ja demagoogiat. Samas ei olnud kaebaja nõus vastulause sisu muutma, mistõttu läbirääkimised selle avaldamiseks ei kandnud vilja. Postimees märkis, et artiklis sisalduvad väärtushinnangud vastavad lehe poolt kontrollitud materjalile ja kindlasti ei saa lugeda artiklist välja lehe sihipärast soovi kahjustada kaebajat.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu artikli pealkirjas, mis vastab toimunule, sest vahetult valimiste eel linastuvat filmi saab nimetada valimisfilmiks. Artiklis esinevad eksimused mõnedes vähemolulistes detailides on kahetsusväärsed, aga ei muuda loo põhisisu valeks.

Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus vastulauset toimetada, kui see sisaldab probleemseid osi ning on halb, et antud juhul vastulause muutmise läbirääkimised ei kandnud vilja. Pressinõukogu ei loe antud vastulause avaldamata jätmist lehe poolt eetikakoodeksi rikkumiseks, aga soovitab sellistel puhkudel leida võimalus vastulause avaldamiseks.

Pressinõukogu