Kaebus nr 347
Pressinõukogu otsus 09.06.2011 | TAUNIV.
Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Selista Ehitus juhatuse esimehe Indrek Klampe kaebust Võrumaa Teatajas 9. aprillil 2011 ilmunud artikli „Kingitus Tuliku väimehele“ ja sama päeva juhtkirja „Tulik – linnapea või Selista müügimees“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Lehe väitel on Võru linnas asuv Võrukivi arendus Võru endise linnapea Ülo Tuliku kingitus oma väimehele Indrek Klampele, kuigi seda serveeritakse kui linnarahvale kasulikku projekti. Lehe juhtkirjas süüdistatakse endist Võru linnapead Ülo Tulikut selles, et ta erinevate projektidega on jõuliselt tegutsenud väimehe firma Selista Ehituse huvides.

OÜ Selista Ehitus juhatuse esimees Indrek Klampe kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab mitmeid faktivigu (Kivi tänava arenduse algusaja, projektijuhtimise lepingupartneri, parteide toetuse kohta). Kaebaja hinnangul on autori väited selle kohta, nagu oleks Võrukivi näol tegemist Ülo Tuliku „isikliku“ projektiga, alusetu vale ja laim. Kaebaja esitas lehele vastulause 14. aprillil ja see ilmus lehes 16. aprillil.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud väited tuginevad allikate ütlustele. Leht märkis, et avaldas kaebaja vastulause muutmata kujul.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on 9. aprillil 2011 ilmunud artiklis „Kingitus Tuliku väimehele“ esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi ning seepärast oleks pidanud artiklis Indrek Klampele sõna andma esitatud väidete kommentaariks. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Artikli pealkirjas ja avalõigus esitatud jõulised väited ei põhine Pressinõukogu hinnangul tõestatud faktilisel informatsioonil.

Pressinõukogu tunnustab lehte, et kaebaja vastulause avaldati muutmata kujul.

Pressinõukogu