Kaebus nr 348
Pressinõukogu otsus 09.06.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kaebust Õhtulehes 20. aprillil 2011 ilmunud arvamusartikli „Ansipi ja Savisaare uus pronksiöö“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Arvamusartiklis lahkab autor Vilja Kiisler, miks ei ole pronksiöö sündmuste mõtestus konstruktiivsete lahendusteni jõudnud. Muu hulgas kirjutab autor, et Yana „Toomi alustatud sõda venekeelse õppe säilitamise nimel jätkab tudengipõlves maailma rootsi kardinate tagant vaadanud Mihhail Kõlvart, kes juhtis Eesti delegatsiooni kurikuulsas Seligeri laagris, kus Eesti poliitikute päid on vardasse aetud.“.

Mihhail Kõlvart kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta valet ning jätab pahatahtlikult lugejatele mulje, nagu oleks tema puhul tegemist kriminaalkurjategija ja Eesti Vabariigi vastase isikuga. Kaebaja sõnul tähendab väljend „rootsi kardinad“ ülekantud tähenduses vanglakaristust, kuid tema kinnitusel ei ole uurimisorganid talle kunagi esitanud süüdistust kuriteos osalemise kohta. Samuti ei ole kaebaja kinnitusel tõene info tema osalemise kohta just selles kurikuulsas Seligeri laagris, kus Eesti poliitikute päid vardasse on aetud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et ÕS annab väljendile „rootsi kardinad“ ühe selgituse, milleks on (vangla)trellid. Õhtulehe kinnitusel on Mihhail Kõlvart ise tunnistanud, et on olnud osaline kriminaaluurimises ja viibinud selle käigus vahi all. Õhtulehe kinnitusel on seega väljendi „rootsi kardinad“ kasutamine kohane. Õhtuleht lisas, et info Seligeri laagri kohta on õige, saates Pressinõukogule tõenduseks vastavaid materjale.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli antud arvamusloos väljendi „rootsi kardinad“ kasutamine asjakohane, kuivõrd antud väljend ei pea tähendama vanglakaristust, vaid ka (vangla)trelle. Pressinõukogu käsutuses olev info ei lükka ümber Mihhail Kõlvarti osalemist Seligeris korraldatud noortelaagris.

Pressinõukogu