Kaebus nr 365
Pressinõukogu otsus 03.11.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Andres Niinepuu ja Haberst Infra AS kaebust Äripäevas 1. juulil 2011 ilmunud artikli „Äri musta tööjõuga – kupeldamine usumeeste moodi“ peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid väidavad, et Tallinnas Tondil asuva sotsiaalmaja elanike sõnul vahendavad maja usumeestest juhid elu hammasrataste vahele jäänud inimesi oma firmade kaudu erinevatele ehitusobjektidele mustalt tööle. Lehe väitel teeb tööjõu odavaks see, et töölepinguid töötajatega ei sõlmita ja ajutist tööd leidvad inimesed jäävad kokkulepitud tasust sageli ilma.

Andres Niinepuu ja Haberst Infra kaebasid Pressinõukogule, et Andres Niinepuu ei ole lehele kommentaari andnud, kuigi lehes talle viidati, ning tegelikkuses on tsiteeritud „ei tea keda“. Samuti on artiklis kaebaja hinnangul avaldatud nende kohta valeinfot. Kaebajad leiavad, et artikkel kahjustab seetõttu nende mainet.

Äripäev tunnistas Pressinõukogule, et leht tegi faktivea, sest ajakirjanik küsitles tegelikult Haberst Infra Tartu osakonna juhatajat Andres Palatut. Viga juhtus lehe kinnitusel tahtmatult ja seetõttu, et ajakirjanik küsis firma üldnumbrilt Andres Niinepuud ja sai vastuseks mobiilinumbri, seetõttu eeldas ajakirjanik, et räägib Andres Niinepuuga. Leht parandas vea kohe, kui sai sellest teadlikuks.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.
Pressinõukogu hinnangul ei oma eksimus ühe lisaloo intervjueeritava nimes kogu artiklite mahtu arvestades määravat tähtsust ja lisaks parandas leht selle vea kohe, kui oli sellest teada saanud. Kaebaja poolt väidetud muud sõnastuslikud ebatäpsused ei ole Pressinõukogu hinnangul antud artikli osas kinnitust leidnud.

Pressinõukogu