Kaebus nr 374
Pressinõukogu otsus 01.12.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaja Sepperi kaebust Delfis 17. septembril 2011 ilmunud artikli „Lugeja eksperiment: Minu kirjavahetus Eesti automüüjaid tüssata üritava „šotlasega““ peale ning otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegu ühe Delfi lugeja kirjavahetusega välismaalasest autoostjaga, kes väidetavalt püüab kergeusklikelt automüüjatelt raha välja petta. Artikli juures on foto BMW-st, mille number on kustutatud.

Kaja Sepper kaebas Pressinõukogule, et artiklis kasutati fotot tema autost, mis võeti loata portaalist auto24.ee. Kaebaja ei ole rahul, et foto juures ei olnud kirjas, et autol ja artiklil puudub seos ning et tegemist on vaid illustreeriva fotoga sama marki autost. Kaebaja lisas, et artikli kommenteerijad otsisid foto abil auto24.ee portaalist üles tema kuulutuse ning seostasid selle kommentaaride kaudu artikliga, see aga tegi tal auto müümise võimatuks. Kaebaja lisas, et kaebuse esitamise ajaks oli Delfi fotot muutnud.

Delfi tunnistas Pressinõukogule, et artikli avaldamise päeval oli loo juures tõesti foto valest autost. Vale foto sattus loo juurde seetõttu, et artikli autor palus portaalist auto24.ee Delfi toimetajal võtta tema auto foto, kuid toimetaja eksis ja võttis vale auto pildi (tegemist oli täpselt sama marki autoga). Delfi avastas vea sama päeva õhtul ja panin loo juurde teise foto. Delfi lisas, et petjaks ei olnud loos mitte auto omanik, vaid potentsiaalne ostja ja seega ei saanud Delfi eksimus auto müüki kuidagi mõjutada. Delfi kinnitusel on artikli juures nüüd autori auto pilt. Delfi lisas, et on kaebaja ees vabandanud ja eemaldanud kõik kaebaja viidatud kommentaarid.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi eksimust ei loeta antud juhul eksimuseks hea ajakirjandustava vastu, sest ei ole tuvastatud tahtlust eksitada, portaal parandas oma eksimuse esimesel võimalusel ning ajakirjanduseetilisest seisukohast ei saanud antud juhtum tekitada kaebajale suurt kahju.

Pressinõukogu