Kaebus nr 379
Pressinõukogu otsus 01.12.2011 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sõmeru vallavanema Peep Vassiljevi kaebust Kanal 2-s 13. oktoobril 2011 eetris olnud saate „Kodutunne“ peale ning otsustas, et saates on rikutud head ajakirjandustava.

Saates on juttu Sõmeru vallas elavast poisist, kellega mõned aastad tagasi juhtus raske liiklusõnnetus ning kelle toetuseks korraldasid koolikaaslased heategevuskontserdi, millega koguti poisile korteri ostmiseks raha. Saate alguses öeldakse, et saatetegijate poole pöördus Sõmeru vallavalitsus ning saate lõpus, et Sõmeru vallavanem on kantinud oma sõbra firma kaudu heategevuseks mõeldud raha ja maksnud hanget korraldamata korteri remondi eest põhjendamata kõrget hinda. Samuti kõlab saates väide, et saatetegijad ja vallavalitsus on sõlminud saate rahastamiseks kokkuleppe.

Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev kaebas Pressinõukogule, et vallavalitsus „Kodutunde“ poole pöördunud ei ole ja samuti ei ole saatele saadetud ühtegi kirjalikku pöördumist, mida ette lugeda. Vallavanema kinnitusel saate rahastamise kokkulepet ei olnud nagu saates väideti. Peep Vassiljevi kinnitusel on sihtotstarbeliselt laekunud raha hoitud eraldi arvelduskontol ja kõik kontolt tehtud maksed on avalikkusele ja saate produtsendile teada. Kaebaja lisas, et soovis saatejuhile edastada elektrooniliselt kogu info, kuid sellest keelduti. Samuti ei lisatud saatesse Peep Vassiljevi kommentaari.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et saate tootjaks on OÜ Õuetuba, kust kinnitati, et saates avaldatu vastab tegelikkusele. Kanal 2 lisas, et Sõmeru vallavanem ei ole Kanal 2 poole pöördunud vastulause sooviga ega taotlenud faktivigade ümberlükkamist. Saates ei avaldatud Peep Vassiljevi kommentaari seetõttu, et saates avaldatu näol oli tegemist vastulausega Sõmeru vallavanema poolt trükimeedias esitatud süüdistustele saatetegijate aadressil.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus 13. oktoobri saates „Kodutunne“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas saates. Saates esitati Sõmeru vallavanema kohta tõsiseid süüdistusi, mis vajanuks tema kommentaari. Pressinõukogu ei pea põhjendatuks saatetegijate väidet, et süüdistuste näol oli tegemist vastulausega trükimeedias avaldatule, sest igas meediakanalis tuleb süüdistuste puhul anda sõna kõigile konflikti osapooltele. Telesaate vaatajad ei pruugi olla kursis sellega, mis on mujal ajakirjanduses ilmunud.

Pressinõukogu