Kaebus nr 380
Pressinõukogu otsus 01.12.2011 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kenno Bogoslovski kaebust Meie Maas 11. oktoobril 2011 ilmunud artikli „Saarlasest „soome ärimees“ möllab pealinnas“ peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Saaremaalt pärit ja Soomes äri pidavast Kenno Bogoslovskist, kes lehe kirjelduses ründas Tallinnas Kalamajas tütarlast, keda ta neiu perekonna väitel on ahistanud pikka aega.

Kenno Bogoslovski kaebas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud ebatäpset ja eksitavat infot ja lisaks ei ole toimetus kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle kui konflikti osapoolele sõna ei antud. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja alapealkiri on eksitavad. Kaebaja ei ole rahul et „soome ärimees“ on pandud jutumärkidesse, sest sellega luuakse mulje, et tema puhul pole tegemist tõsiseltvõetava ärimehega.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik, kes oli artiklis kajastatu vahetuks tunnistajaks, kirjutas kaebaja käitumisest avalikus ruumis – Tallinna linnatänaval. Leht püüdis saada kommentaari ka kaebajalt, kuid tema telefon ei vastanud. Kaebaja helistas peale loo ilmumist toimetusse ja leht pakkus talle siis võimalust vastulauseks, kuid kaebaja keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Bogoslovski üks konflikti osapooltest, kelle kohta on esitatud süüdistusi ja seetõttu oleks pidanud talle oma seisukohtade avaldamiseks sõna andma. Kui kommentaari saamine piisava pingutusega mõistliku aja jooksul ei õnnestunud, oleks see pidanud artiklis kirjas olema.

Pressinõukogu