Kaebus nr 384
Pressinõukogu otsus 28.12.2011 | TAUNIV.
Tallinna Televisioon rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Harku vallavalitsuse kaebust Tallinna Televisioonis 8. novembril 2011 eetris olnud uudistesaate „Täna“ peale ning otsustas, et Tallinna Televisioon rikkus head ajakirjandustava.

Saates on juttu Harku vallas Harkujärve külas Järve-Männiku hoonestuse juurde maa erastamise vaidlusest.

Harku vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et Harkujärve küla puudutavas saatelõigus olnud teave ei olnud tõene, aus ja igakülgne, samuti oli saatele eelnenud tutvustus vaatajaid eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei teinud pingutusi vajaliku materjali leidmiseks või ignoreeris seda tahtlikult. Kaebaja märkis, et Tallinna Televisiooni ajakirjanik Andres Raid ei tutvustanud ennast Harku vallavalitsuse töötajatega suheldes. Samuti ei ole kaebaja rahul, et saatelõik sisaldas hinnangut vallavalitsuse ametniku käitumisele. Kaebaja lisas, et toimetus ei kuulanud ära ühte osapoolt – Järve-Männiku maa tagastamise õigustatud subjekti Kersti Brems-Neuhausi.

Tallinna Televisioon vastas Pressinõukogule, et Andres Raid küsis Harku vallavalitsuse töötajalt kommentaari, kuid too vastas, et „ei ole valmis mingeid kommentaare andma“ ning selle ütles Andres Raid oma loos ka selgelt välja. Samuti märgib Tallinna Televisioon, et Andres Raid ei andnud loos hinnanguid ega esitanud ühtegi uut fakti, mida pole kohtuvaidluse käigus varem esitatud. Tallinna Televisioon lisas, et kui Harku vallavalitsusel on tekkinud uusi argumente, siis on nad nõus ära kuulama vallavalitsuse esindaja.

Pressinõukogu otsustas, et Tallinna Televisioon rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli lugu ühekülgne ja ebaproportsionaalne, sest kaheksast minutist saab üks pool oma seisukohti esitada ligi seitse minutit, esitades väiteid, mis kindlasti vajanuks ka teise poole kommentaari. Samuti näitab kirjeldus valla esindaja kommentaari küsimisest, et ajakirjanikul polnud Pressinõukogu hinnangul tõsist soovi teist poolt ära kuulata.

Samuti rikkus Tallinna Televisioon ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.1., mis näeb ette, et ajakirjanik, kogudes materjali edastamise jaoks, peab teatama vestluspartnerile, et ta on ajakirjanik ja soovitav on teatada ka, mille jaoks infot kogutakse. Pressinõukogu hinnangul ei olnud ajakirjaniku tegevus korrektne, kui algul jäeti mulje, et pöördutakse vallavalitsuse poole tavakodanikuna.

Pressinõukogu