Kaebus nr 385
Pressinõukogu otsus 28.12.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Ajaleht Narva ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Julia Lahtarina kaebust ajalehes Narva 7. novembril 2011 ilmunud artikli „Tellitud mõrv“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel väidab, et Viktor Lahtarini tapmiskatse tellis tema abikaasa Julia Lahtarina. Artiklis on kirjas, et abikaasade vahel oli sõlmitud leping, et lahutuse korral Julia Lahtarina ei saa midagi ühisest varast.

Julia Lahtarina kaebas Pressinõukogule, et artikliga püütakse tema suhtes kujundada enne kohtuotsust negatiivset hinnangut. Kaebaja leiab, et tema käsitlemine kurjategijana enne kohtuotsust ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Narva vastas Pressinõukogule, et artikkel põhineb avalikul infol ja leht kirjeldas aastaid tagasi aset leidnud juhtumeid, millest on kirjutanud ka teised väljaanded. Eelseisva kohtuprotsessi osas tsiteeris artikkel süüdistuskokkuvõtet. Lehe sõnul kinnitab hilisem süüdimõistev kohtuotsus, et ajalehes ilmunud info oli tõene. Leht lisas, et palus kaebajal viidata valedele faktidele, kuid Julia Lahtarina seda ei teinud. Leht märkis, et on valmis avaldama kaebaja vastulause või intervjuu kaebajaga.

Pressinõukogu hinnangul ei rikkunud ajaleht Narva head ajakirjandustava.

Pressinõukogu juhib samas tähelepanu, et toimetused peaksid olema väga ettevaatlikud kindlasõnaliste väidetega kellegi süüdiolekus enne kohtuotsust.

Pressinõukogu