Kaebus nr 386
Pressinõukogu otsus 28.12.2011 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Olev Tomsoni kaebust Postimehes 23. septembril 2011 ilmunud artikli „Tõrva Tarbijate Ühistu eksjuhti ootab kohtutee“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et Lõuna Ringkonnaprokuratuur saatis üldmenetluses kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Olev Tomsonit vara omastamises suures ulatuses.

Olev Tomson kaebas Pressinõukogule, et leht ei võtnud temaga enne artikli avaldamist ühendust ja ei pakkunud võimalust ka vastulauseks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Postimees käsitleb teda kurjategijana enne kohtuotsust.

Postimees vastas Pressinõukogule, et lugu põhineb Lõuna Ringkonnaprokuratuuri pressiteatel. Postimehe kinnitusel ei käsitle artikkel kedagi süüdiolevana, isegi pealkiri kinnitab, et kaebaja ei ole süüdimõistetud, vaid teda ootab kohtumenetlus. Leht lisas, et kaebaja ei ole toimetusele esitanud vastulauset vaidlusaluse artikli kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Kuna artikkel põhineb Lõuna Ringkonnaprokuratuuri infol ja süüdistusel, siis ei ole antud lühiuudise kontekstis kaebaja kommentaari avaldamine kohustuslik.

Pressinõukogu hinnangul ei ole leht kaebajat kurjategijana käsitlenud, vaid on viidanud süüdistustele.

Pressinõukogu