Kaebus nr 392
Pressinõukogu otsus 26.01.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Signe Riisalo, Kersti Puhmi ja Anniki Tikerpuu kaebust Eesti Päevalehes 6. detsembril ilmunud artikli „Ametnikud tegid oma MTÜ, mida lasid rahastada ministeeriumil“, 13. detsembril ilmunud artikli „Kantsler uurib MTÜ asutanud ametnikke distsiplinaarmenetluses“ ja 29. detsembril 2011 ilmunud artikli „MTÜ teinud ametnikud said rahastust topeltprojektidele“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad sellest, et üks justiitsministeeriumi ja kolm sotsiaalministeeriumi ametnikku lõid MTÜ Omapäi, mis lehe väitel sai rahalist toetust sotsiaalministeeriumilt.

Signe Riisalo, Kersti Puhm ja Anniki Tikerpuu kaebasid Pressinõukogule, et artiklites on avaldatud eksitavat ja ebatäpset infot ning mitmel juhul ei ole toimetus kontrollinud info tõesust. Samuti leiavad kaebajad, et 29. detsembri artikli pealkiri on eksitav ning nad ei ole rahul, et nimetatud artiklis ei antud neile võimalust kommentaariks, kuigi nende kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklites esitatud väited põhinevad erinevatel valitsuse dokumentidel. 29. detsembri artikli pealkirja leht eksitavaks ei pea, sest loos on juttu kahest projektist, mille tegevused kattuvad. Leht lisas, et artiklis ei väideta, et ametnikud said raha, vaid et MTÜ sai raha. Leht tunnistas, et artikli illustratsioonis on eksimus ja parandas selle 26. jaanuaril. 29. detsembri artiklis endas viga ei olnud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklites antud sõna kaebajatele ning esitatud faktiväited põhinevad dokumentidele.

Pressinõukogu