Kaebus nr 403
Pressinõukogu otsus 29.03.2012 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pärnu Linnavalitsuse kaebust Pärnu Postimehes 6. jaanuaril 2012 ilmunud artikli „Õpetajate palgaraha läks koolide remondiks“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et Pärnu linnavalitsus kasutas 2010. aastal õpetajate palgaraha kahe gümnaasiumi remondi eest tasumiseks. Artikkel põhineb haridusministeeriumi avalikustatud ülevaatel. Pärnu linnavalitsuse poolt said artiklis sõna abilinnapead Jane Mets ja Meelis Kukk.

Pärnu Linnavalitsus kaebas Pressinõukogule, et juba pealkirjas esitatud etteheitel, nagu oleks linn kasutanud õpetajate palgaraha koolide investeeringuteks, pole alust, sest seadus lubab haridustoetuse vahendeid kasutada nii palkadeks kui ka investeeringuteks. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis seatakse läbivalt kahtluse alla linnavalitsuse tegevuse seaduslikkus, tuues sellega lugejateni ebatäpset ja eksitavat infot. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on arvamused ja oletused uudistega segamini.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et toimetus ei saanud enne artikli ilmumist linnavalitsuselt sisulisi vastuseid. Toimetus lisas, et 13. jaanuaril ilmus lehes Pärnu abilinnapea pikk ja põhjalik arvamuslugu koos kahe tabeliga ning seega on linnavalitsus saanud piisavalt võimalusi oma seisukohtade selgitamiseks.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumit eksitada. Pressinõukogu hinnangul on antud juhul mõlemad eksitavad, sest tegemist ei ole mitte õpetajate palgaraha, vaid tasandusfondi rahaga, mis tuleb ka artiklist välja. Sellega rikkus Pärnu Postimees ka punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info.

Pressinõukogu