Kaebus nr 404
Pressinõukogu otsus 29.03.2012 | TAUNIV.
Võrumaa Teataja rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tiiu Kivi kaebust Võrumaa Teatajas 1. märtsil 2012 ilmunud artikli „Kaks koolibussi oodanud last said Järveres löögi peateele ette sõitnud autolt“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjeldatud veebruari lõpus Sõmerpalu vallas toimunud õnnetust, milles said viga kaks koolibussi oodanud õpilast. Artiklis on ära toodud õnnestuse põhjustaja nimi ja amet.

Tiiu Kivi kaebas Pressinõukogule, et artikkel oli ebatäpne, kuna seal ei kajastatud, et politsei veel menetleb juhtumit. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud tema nimi ja ametivaldkond. Kaebaja leiab, et kuna andmed ei saadud politseist, siis on need kontrollimata. Kaebaja ei ole ka rahul, et tema andmete avaldamist temaga ei kooskõlastatud.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et kuna õnnetuse põhjustaja nimi oli kohalikele elanikele teada ning seega otsustas ka ajakirjanik nime avaldada. Toimetus lisas, et andmeid inimeste tervisliku seisundi kohta artiklis ei avaldatud. Leht märkis, et andmete avaldamisel kaalus antud juhul avalikkuse huvi üles inimese õiguse privaatsusele.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti
4.8., mis näeb ette, et avaldades materjale õnnetustest, peab ajakirjanik kaaluma, kas asjaosaliste identifitseerimine on tingimata vajalik. Pressinõukogu hinnangul ei andnud kaebaja täisnime ja ametivaldkonna avaldamine uudisele midagi juurde ning lisaks tegeleb õnnetuse uurimisega politsei ja uurimise lõppedes võivad ka õnnetuse asjaolud olla algsest hoopis erinevad ning seega võib andmete avaldamisega kiirustamine tekitada põhjendamata kannatusi.

Pressinõukogu