Kaebus nr 409
Pressinõukogu otsus 24.05.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Estran OÜ juhatuse liikme Rando Galini kaebust Delfis 15. veebruaril 2012 ilmunud artikli „Alkotestrite müüja: politsei jagatavad testrid on kahtlased“ peale ning otsustas, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib politsei poolt autojuhtidele jagatavatest ühekordsetest alkomeetritest. Alkomeetrite müügiga tegelev ettevõte Rovico seab aga ühe jagatava testri töökindluse kahtluse alla, sest Altik testri osas käib kohtuvaidlus, kas see sobib kasutamiseks Eesti oludes. Artiklis on viidatud ka Estran OÜ advokaadile.

Estran OÜ juhatuse liige Rando Galin kaebas Pressinõukogule, et Delfi ei pöördunud firma poole kommentaari saamiseks. Samuti märgib kaebaja, et hagi sisuks ei ole see, mis on kirjas artiklis. Kaebaja väitel on firma advokaat pöördunud Delfi poole, kuid tulutult.

Delfi vastas Pressinõukogule, et kaebaja taotles Delfilt artikli eemaldamist, kuid toimetus keeldus. Delfi lisas, et Estrani kommentaar on artikli neljandas lõigus. Samuti märgib Delfi, et artiklis ei kajastatud hagiavalduse täpset nimetust ja selle asemel on välja toodud hagiavalduse vaidluskese – kas tegemist on puuduliku tootega või mitte.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest artiklis on olemas Estran OÜ kommentaar. Kuna lugu on kohtuvaidlusest, siis antud juhul piisab, et Estrani kommentaar pärineb ka kohtudokumentidest ning põhjust suuliseks täiendavaks kommentaariks otseselt pole.

Pressinõukogu leiab, et artikli ja lugejate seisukohast ei ole määrav, milline on hagi täpne pealkiri, vaid see, mille üle käib vaidlus. Vaidluseset ei ole oma kaebuses vaidlustanud ka kaebaja.

Pressinõukogu