Kaebus nr 410
Pressinõukogu otsus 14.06.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hermann Kalmuse ja Pille-Riin Pregel Kalmuse kaebust 16. veebruaril 2012 eetris olnud Kanal 2 saate „Rääkimata lugu“ peale ning otsustas, et Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saade räägib 2010. aasta kevadel kodu lähedal külavaheteel hukkunud tütarlapsest ning tema ema leinast. Samuti räägitakse sellest, kuidas hukkunud tütarlapse ideid on ellu viidud.

Hermann Kalmus ja Pille-Riin Pregel Kalmus kaebasid Pressinõukogule, et saade on kokku pandud vaatajaid eksitavalt, foto- ja videoülesvõtted ei ole hangitud avalikult ning Hermann Kalmus ei saanud esitatud süüdistustele vastata. Samuti ei ole kaebajad rahul, et saate meeskond tuli filmima ja kommentaare küsima ette teatamata ning et kirikus filmimiseks luba ei küsitud. Pille-Riin Pregel Kalmus ei ole rahul, et tema tehtud fotosid näidati saates temalt luba küsimata ning talle kui autorile ei viidatud.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et võttegrupp võib kohale sõita ja kommentaare küsida ka eelnevalt kokku leppimata ning see on teletöös igapäevane praktika. Kanal 2 väitel filmiti kirikus selle koguduse juhatuse liiget ning seega on alusetu kaebaja väide, et filmiti koguduse loata. Kanal 2 kinnitusel ei mustata saates kedagi ega esitata ka olulisi süüdistusi, samas ei eita ka kaebajad, et probleemid leinava ema ja koguduse vahel olid olemas. Kanal 2 lisas, et tütrest tehtud pildid andis saates kasutamiseks tema ema ning seetõttu tegi saatejuht järelduse, et emal olid kõik õigused nende fotode saates kasutamiseks. Kanal 2 kinnitusel on saade veebist eemaldatud fotode pärast. Kanal 2 kinnitusel ei väideta saates kordagi, et Hermann Kalmus oleks jätnud saadud sularaha koguduse kontole kandmata ja seega ei saanud vaatajal jääda muljet, et Hermann Kalmus oleks raha kasutanud mittesihipäraselt. Samuti märkis toimetus, et saate eesmärk ei olnud anda täpset ülevaadet selle kohta, mida tehti fondi kogutud rahaga.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei ole saatega „Rääkimata lugu“ eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole koguduse ja leinava ema konflikt ning fondi raha kasutamine saate peateema. Saatetegijad soovisid saada kommentaari ka Hermann Kalmuselt, kuid ta keeldus. Kuna aga Hermann Kalmust puudutav osa on saates minimaalne ning ta ise keeldus kommentaarist fondi raha kasutamise kohta, siis ei näe Pressinõukogu ka rikkumist. Pressinõukogu leiab, et vaatajate selguse huvides oleks võinud saatejuht pikemalt selgitada, mille kohta ta Hermann Kalmuselt kommentaari küsis.

Pressinõukogu peab põhjendatuks Kanal 2 väidet, et koguduse juhatuse liige esindab ka kogudust ning kuna leinav ema, kes on koguduse juhatuse aseesimees, oli võttemeeskonnaga kirikus kaasas, siis oli koguduse esindaja näol neil nõusolek filmimiseks olemas.

Pressinõukogu ei langeta otsust fotode autoriõiguse küsimuses, sest see ei kuulu Pressinõukogu pädevusse.

Pressinõukogu