Kaebus nr 417
Pressinõukogu otsus 06.09.2012 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Virgo Kruve kaebust Postimehes 17. mail 2012 ilmunud artikli „Keskerakond püüdis parteihülgajaid üle trumbata“ peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et kui kaheksa endist keskerakondlast teatas parteist lahkumisest, läks lahti kibe mittetulundusühingute loomine. Postimehe väitel registreeris Keskerakonna büroo kolm võimalikku versiooni MTÜ nimedest, mida lahkujad võiksid endale soovida.

Virgo Kruve kaebas Pressinõukogule, et talle artiklis sõna ei antud, kuigi tema kontaktid on internetis saadaval. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab faktiviga MTÜ asutamise kohta – artiklis on väidetud, et idee käis välja Andres Hiie, kuigi tegelikult tegi seda tema. Samuti on artiklis eksitud MTÜ Eesti Demokraadid juhatuse osas, sest lehe väitel on juhatuse liikmed Andres Hiie ja Virgo Kruve, kuigi kaebaja väitel on ta ainus juhatuse liige. Kaebaja väitel parandati viimane faktiviga internetis, kuid paberlehes selle kohta parandust ei ole ilmunud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Postimees ei avaldanud tema vastulauset ning tõi artiklis välja temaga seotud minevikusündmused.

Postimees vastas Pressinõukogule, et leht eksis MTÜ Eesti Demokraadid puhul sellega, et Andres Hiie on asutajaliige, mitte juhatuse liige. Postimehe väitel sai viga koheselt internetis parandatud. Postimehe väitel ei saa eksimust lugeda nii põhimõtteliseks, et seda järgmise päeva paberlehes eraldi selgitada. Postimees püüdis saada kaebajaga kontakti, kuid internetist ühtegi kontaktivastet ei leidunud. Postimees märkis, et taustast kirjutamine on elementaarne iga ajakirjandusliku loo puhul, kus juttu nimedest, mis esmapilgul inimestele midagi ei ütle.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole Virgo Kruve kohta esitatud süüdistusi, mis vajanuks tema kommentaari. Pressinõukogu leiab, et MTÜ Eesti Demokraadid juhatuse liikmete nimedega eksimine ei ole kogu artikli seisukohalt selline oluline eksimus, et nimetada see hea tava rikkumiseks.

Pressinõukogu