Kaebus nr 420
Pressinõukogu otsus 18.10.2012 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas L.L. (kaebaja isik Pressinõukogule teada) kaebust Õhtulehes 4. septembril 2012 ilmunud artikli „Tiitliga kaunis kodu osutus ametnike silmis pelgalt keldriks“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu sokli- ja katusealustest korteritest, millel sageli puudub kasutusluba. Artikli juures on fotod soklikorruse korterite välisvaatest.

Kaebaja ei ole rahul et ühel fotodest on suurelt fookuses tema soklikorruse korteriomandi aknad, kuigi fotol olev maja ei ole loo sisu ja teemaga seotud. Kaebaja väitel võis artikli lugejatel jääda ekslik mulje, et artikkel on ajendatud fotol olevast majast. Seega on kaebaja seisukohal, et loo juures on kasutatud vale ja eksitavat fotot. Kaebaja lisab, et fotol oleval korteriomandil artiklis nimetatud puudusi ei ole. Kaebaja märkis, et tegeles loo ilmumise ajal korteri müügiga ja kuna maja on kergesti tuvastatav, siis on artikliga kahjustatud tema õigusi ja tekitatud põhjendamata kannatusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et kaebaja omandit on artiklis temalt luba küsimata eksponeeritud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et fotol ei ole tänava nimesilti, maja numbrit ega muud iseloomulikku detaili, mille abil võiks maja asukoha tuvastada keegi muu peale majaelanike. Õhtuleht märkis, et Eesti linnades on sadu maju, mida võib 
iseloomustada fotol nähtavate detailidega ja seetõttu ei saa lehe arvates foto kaasa tuua negatiivseid eelarvamusi kaebajale kuuluva korteri kohta. Õhtulehe arvates ei ole tõenäoline, et isegi fotol kujutatud maja ära tundnud ostuhuviline jätaks huvi korral konkreetse korteri kohta uurimata, kas sellel on vajalikud load olemas või mitte. Õhtuleht lisas, et eemaldas foto kohe pärast kaebaja sellekohast telefonipöördumist lehe veebiküljelt.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod ja fotode allkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei puuduta artikli juures olev foto loos kirjeldatud kortereid ning see oleks pidanud olema foto allkirjas kirjas. Pressinõukogu leiab, et foto puhul tuleb alati märkida, kui tegemist on illustratsiooniga.

Pressinõukogu