Kaebus nr 422
Pressinõukogu otsus 29.11.2012 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Saaremaa Laevakompanii kaebust Postimehes ja Postimees online´is 13. septembril 2012 ilmunud artikli „Hiidlasi nörritab praamipiletite eelseisev hinnatõus“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on juttu majandusministeeriumi plaanist tõsta veebruarist parvlaevaliinidel piletihinda keskmiselt 25 protsenti. Artiklis on sõna antud kohalikule ettevõtjale ja paarile hiidlasele.

Saaremaa Laevakompanii kaebas Pressinõukogule, et artikkel esitab allikate kaudu tõsiseid süüdistusi Vjatšeslav Leedo suhtes, samas pole ajakirjanik suutnud välja tuua ühtegi seost Vjatšeslav Leedo ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi piletihindu tõstva määruse eelnõu vahel. Kaebaja lisas, et piletihindu ei saa tõsta Saaremaa Laevakompanii ega ka Väinamere Liinid, samuti ei saa seda teha Vjatšeslav Leedo. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei võtnud kommentaari Vjatšeslav Leedolt, Saaremaa Laevakompaniilt ega Väinamere Liinidelt. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud ebaõige info parandust.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis on välja toodud suurema piletiraha küsimise alus – ministeeriumi vastava määruse eelnõu. Postimees lisas, et kui kaebaja oleks artikli ilmumise järel pöördunud ajalehe poole, oleks leht kohe avaldanud vastulause ja täpsustuse. Postimehe kinnitusel on artikli autor püüdnud kaebajaga ühendust saada ja pakkunud vastulause avaldamist, kuid kahjuks kokkulepet ei saavutatud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et kuna piletihinna kujundamisel on kaks osapoolt: nii vedaja kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siis oleks pidanud neilt (või vähemalt ühelt) kommentaari küsima.

Pressinõukogu ei tee otsust Vjatšeslav Leedot ja Väinamere Liine puudutavas osas, sest nemad ei ole kaebust esitanud.

Pressinõukogu