Kaebus nr 423
Pressinõukogu otsus 13.12.2012 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas CV Keskuse tegevjuhi Paavo Heili kaebust Õhtulehe online´is 1. oktoobril 2012 ilmunud artikli „Prokuratuur algatas tööportaali CV Keskus vastu kriminaalasja“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et CV-Online süüdistab Leedu tööportaali CV Keskus oma andmete varastamises ja nende ebaseaduslikus kasutamises. Samuti väidab leht, et prokuratuur käivitas Leedus kriminaaluurimise ja kohus arestis CV-Online´i kahjunõude tagamiseks Leedu firma arvelduskontod.

CV Keskus kaebas Pressinõukogule, et tegemist oli ühepoolse ja faktivigase kajastusega, mille tõttu kannatab firma kahju. Kaebaja kinnitas, et CV Keskuse vastu ei ole algatatud kriminaalasja, kontod ei ole arestitud ning firma ei ole andnud ühelegi isikule ülesannet hankida infot konkurendi kohta. CV Keskus lisas, et nende käsutuses ei ole CV-Online´i poolt nimetatud ärisaladust.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et toetus artikli avaldamisel Leedu infoagentuuri ELTA teadaandele ja Leedu ajakirjanduses avaldatud artiklitele ja CV-Online´i väidetele. Leedu ajakirjanduse andmetel on sealne prokuratuur alustanud asjas eeluurimise. CV keskuse pangakontode arestimise teave on Õhtulehe väitel ilmselt infomüra tulemus. Leht tunnistab, et ajakirjanik võib siinkohal olla eksinud, kuivõrd selle info täpset allikat enam leida ei õnnestu.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus Õhtuleht eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks Õhtuleht pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale.

Õhtuleht rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest. Et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldas Õhtuleht oma online´is ebatäpset infot CV Keskuse pangakontode arestimise kohta.

Pressinõukogu