Kaebus nr 425
Pressinõukogu otsus 13.12.2012 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas CV Keskuse tegevjuhi Paavo Heili kaebust Postimehe online´is 1. oktoobril 2012 ilmunud artikli „Leedu prokuratuur algatas CV Keskus vastu kriminaalasja“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et CV-Online süüdistab Leedu tööportaali CV Keskus oma andmete varastamises ja nende ebaseaduslikus kasutamises. Samuti väidab leht, et prokuratuur käivitas Leedus kriminaaluurimise ja kohus arestis CV-Online´i kahjunõude tagamiseks Leedu firma arvelduskontod.

CV Keskus kaebas Pressinõukogule, et tegemist oli ühepoolse ja faktivigase kajastusega, mille tõttu kannatab firma kahju. Kaebaja kinnitas, et CV Keskuse vastu ei ole algatatud kriminaalasja, kontod ei ole arestitud ning firma ei ole andnud ühelegi isikule ülesannet hankida infot konkurendi kohta. CV Keskus lisas, et nende käsutuses ei ole CV-Online´i poolt nimetatud ärisaladust.

Postimees vastas Pressinõukogule, et avaldas CV-Online´i pressiteate, kus ettevõte teatas, et nende kaebusele tuginedes on Leedu prokuratuur algatanud CV Keskuse vastu kriminaalasja intellektuaalse omandi varguse tunnustel. Leht lisas, et ajakirjanik palus kommentaari ka CV Keskuse juhilt ning avaldas selle eraldi loona. Postimehe kinnitusel ei ole pärast uudise avaldamist CV Keskuse juht toimetuse poole ühegi pretensiooniga pöördunud. Postimehe käsutuses olevad dokumendid kinnitavad, et 24. septembril algatati Leedus kriminaaluurimine CV Keskuse suhtes. Samuti on kirjas otsus varade arestimise kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust. Kuna artiklis esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks leht pidanud andma samas artiklis sõna ka CV Keskuse esindajale.

Pressinõukogu tunnustab Postimeest, et väljaanne avaldas samal päeval eraldi loona ka CV Keskuse seisukoha.

Pressinõukogu