Kaebus nr 428
Pressinõukogu otsus 29.11.2012 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Keskerakonna peasekretäri Priit Toobali kaebust Õhtulehes ja Õhtulehe online´is 5. oktoobril 2012 ilmunud artikli „Aukohus pole Toobali ja Laasi kahtlustust arutanud“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et Keskerakonna aukohus ei ole eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises kahtlustatavate Priit Toobali ja Lauri Laasi juhtumit arutanud.

Priit Toobal kaebas Pressinõukogule, et artikkel ei vasta tõele ning on Keskerakonda, teda ja Lauri Laasit halvustav. Priit Toobali sõnul arutas erakonna aukohus talle esitatud kahtlustust 13. märtsil, teiste meediakanalite seas kajastas seda ka Õhtuleht. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja sisu ei ole seega kuidagi õigustatud ja tegemist on teadliku valeinfo levitamisega.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et oktoobris ilmunud uudis ei ole märtsikuise uudise moonutatud või faktivigane ülekirjutus, vaid teema käsitlus ja kommentaari küsimine uute, vahepeal ilmnenud ajaolude valguses. Õhtuleht lisas, et septembris esitas peaprokurör õiguskantslerile taotluse teha Riigikogule ettepanek anda nõusolek Priit Toobalilt ja Lauri Laasilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende suhtes süüdistusakti koostamiseks. Õhtuleht lisas, et seega peab erakondliku ja eetilise hinnangu andmise nõuet vaatama sõltuvalt ajast. Õhtuleht esitas Keskerakonnale teemakohase järelepärimise lähtudes riigiprokuröri avaldusest. Leht leidis, et sedavõrd tugevas negatiivses valguses oleks hädavajalik teada saada, millisele seisukohale asub erakond ja erakonna aukohus.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Kuna Õhtulehes märtsis ilmunud uudis ja kaebaja kinnitavad, et aukohus on Priit Toobali ja Lauri Laasi juhtumit arutanud, siis leiab Pressinõukogu, et 5. oktoobril avaldatud uudise sisu ja pealkiri on eksitavad. Pressinõukogu hinnangul pidanuks artikkel sisaldama väärarusaamade vältimiseks viidet märtsis toimunud aukohtule.

Pressinõukogu ei langeta otsust Lauri Laasit puudutavas, sest Lauri Laasi ei ole Pressinõukogule kaebust esitanud.

Pressinõukogu