Kaebus nr 43
Pressinõukogu otsus 26.02.2004 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Äripäev rikkus 5. detsembril 2003 avaldatud artikliga “Netimüüjate lubadused katteta” head ajakirjandustava.

EU Autoimport OÜ juhatuse liige Tiit Luide kaebas Pressinõukogule, et artiklis on eksitavad väited ning kriitika alla sattunud kaebajalt on jäetud kommentaar võtmata.

Äripäev selgitas Pressinõukogule, et kaebaja kodulehel ei olnud ühtegi kontaktaadressi ja avaldatud telefonid ei vastanud ning seepärast polnud võimalik teiste automüüjate esitatud väiteid kontrollida. Pärast artikli avaldamist ilmus veel üks lugu, kus ka kaebaja sai sõna. Lehe sõnul kuulusid kõik artiklis esitatud väited konkreetsetele sel alal autoriteetsetele allikatele, kelle ütlustes ei olnud ajakirjanikul põhjust kahelda.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Kuna süüdistatava firma asukoha aadress on avaldatud ka kõnealuses loos, siis ei ole veenev lehe väide, et ükski selle firma esindaja ei olnud kommentaaride saamiseks leitav.  Pressinõukogu on seisukohal, et artikli ilmumisega ei olnud kiire ning leht oleks saanud veel kaebajaga ühendust võtta.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5, mille järgi peab toimetus kontrollima kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu leiab, et Äripäeva allikad  on kaebaja konkurendid ja seetõttu ei olnud tagatud nende info usaldusväärsus.

Pressinõukogu