Kaebus nr 432
Pressinõukogu otsus 24.01.2013 | TAUNIV.
Sakala rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Viljandi lasteaia Midrimaa direktori Marika Kissa kaebust ajalehes Sakala 6. novembril 2012 ilmunud artikli „Korruptsioon Viljandis ja Karksis“ peale ning otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis on kirjas, et Riigikontrolli audit näitas, et Karksi vallavanem ning kolme Viljandi linnaasutuse juhid on toime pannud korruptiivseid tegusid.

Midrimaa direktor Marika Kissa kaebas Pressinõukogule, et artikliga on kahjustatud tema ja lasteaia mainet ning käsitletud teda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Kaebaja väidab, et teda ei ole politseisse ütlusi andma kutsutud, talle pole süüdistust esitatud ja liiatigi ei ole tehtud otsust, et ta on korruptiivseid tegusid teinud. Lisaks leiab kaebaja, et artikli pealkiri ja piltide allkiri on eksitavad. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi artiklis on esitatud tema kohta tõsiseid süüdistusi.

Sakala vastas Pressinõukogule, et Marika Kissat ei ole käsitletud kurjategijana. Leht lisas, et Riigikontrolli audit tuvastas, et Midrimaa lasteaed tellis lasteaia väliskülaliste toitlustamise Alice külalistemajalt, mida pidava osaühingu ainuomanik ja juht on Marika Kissa abikaasa. Riigikontrolli andmetel ei taandanud Marika Kissa ennast konkreetse arve menetlemisest ega andnud huvide konfliktist teada oma tööandjale. Leht lisas, et artikli aluseks oli Riigikontrolli audit, mille kohta saatis Riigikontroll pressiteate ja seega oli materjal ajakriitiline ja pidi ilmuma järgmise päeva lehes. Ajakirjanik keskendus artiklis Karksi vallavanemale ja teiste asutuste juhte nimeliselt ei mainitud. Lehe kinnitusel lükkas Marika Kissa lehe pakkumise vastulauseks hiljem tagasi.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis näeb ette, et fotode allkirjad ega pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Samuti rikkus Sakala koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artiklis on esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud talle artiklis sõna andma.

Pressinõukogu