Kaebus nr 433
Pressinõukogu otsus 13.12.2012 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna Linnatranspordi ASi kaebust Kanal 2 saates Reporter 2. novembril 2012 eetris olnud saatelõigu „Kaasliiklejad: „bussikoondise ahvid“ ei järgi liikluseeskirju“ ja sama nime kandva videolõigu peale Kanal 2 kodulehel ning otsustas, et Kanal 2 on rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõigus näidatakse teiste liiklejate poolt filmitud bussijuhtide liikluseeskirjade rikkumisi. Videolõik on üleval ka Kanal 2 kodulehel, kus see kannab pealkirja „Kaasliiklejad: „bussikoondise ahvid“ ei järgi liikluseeskirju“. Saatelõigus saab sõna ka Tallinna Linnatranspordi ASi esindaja.

Tallinna Linnatranspordi AS kaebas Pressinõukogule, et ole rahul uudislõigu sissejuhatuses saatejuhi poolt solvava väljendi „bussikoondise ahvid“ kasutamisega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sama väljendit kasutatakse ka saatelõigu pealkirjas Kanal 2 kodulehel. Kaebaja palus Kanal 2-lt solvava väljendi internetist eemaldada, kuid Kanal 2 palvele ei vastanud.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et vaidlustatud sõna kasutamine ei ole vastuolus ajakirjanduseetika koodeksiga. Kanal 2 lisas, et uudistetoimetus ei andnud selle väljendiga linnaliinibussijuhtide tegevusele oma hinnangut, vaid vahendas kaasliiklejate poolt antud hinnangut bussijuhtidele. Kanal 2 leidis, et Tallinna Linnatranspordi AS põhieesmärk peaks olema linlaste järjest kvaliteetsem teenindamine ja tallinlaste teenistuses olev firma peaks oma tegevuse suhtes esitatud kriitikat taluma ka siis, kui see on väljendatud rahvalikus kõnepruugis.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljendi „bussikoondise ahvid“ kasutamine põhjendatud, sest sellele ei olnud saatelõigus endas ühtegi viidet, st mitte keegi kaasliiklejatest ei nimetanud bussijuhte saatelõigus niimoodi.

Pressinõukogu