Kaebus nr 44
Pressinõukogu otsus 26.02.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Molodjož Estonii ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Molodjož Estonii ei rikkunud 3. detsembril 2003 ilmunud artikliga “Konn-tsaaritar vahetab esikaant” head ajakirjandustava.

Tallinna Pedagoogikaülikooli slaavi filoloogia osakond kaebas Pressinõukogule, et artikkel kahtlustab 7. klassi õpiku autorit plagiaadis, aga ei ole küsinud süüdistatud poole kommentaari. Samas on artiklist näha, nagu oleks õpiku autoriga siiski räägitud.

Molodjož Estonii vastas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud osapoolte arvamused. Ajaleht kinnitab, et artikli autor võttis telefoni teel ühendust artiklis kritiseeritava õpiku autor Veera Neverdinova, kes vastas küsimustele. Toimetus rõhutab, et artiklis ei ole esitatud süüdistust plagiaadis, vaid ainult viidatud suurele kokkulangevusele

Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda ajakirjaniku kinnituses, et ta rääkis  õpiku autoriga. Ka õpiku autor ei väida oma kirjas Pressinõukogule, et temale loos omistatud tsitaadid on välja mõeldud või et temaga pole vesteldud. Seetõttu Pressinõukogu otsustas, et artikliga ei ole eksitud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2 vastu, mis nõuab osapoolte ärakuulamist.

Kui kaebaja leiab, et ta oleks tahtnud kõnealusel teemal täiendavalt sõna saada, siis näeb hea ajakirjandustava ette, et kritiseeritaval on võimalus esitada lehes oma vastulause, mille leht peab avaldama märgataval kujul ja ilma toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaarideta.

Seisukoha võtmine vaidluses kõnealuse õpiku koostamise metoodika üle ja küsimuses, kas tegu on plagiaadiga või mitte, ei ole Pressinõukogu pädevuses.

Pressinõukogu