Kaebus nr 456
Pressinõukogu otsus 23.05.2013 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna vanema Karin Tammemägi kaebust Eesti Päevalehes 18. veebruaril 2013 ilmunud juhtkirja „Kalendrid või supp“ ja artikli „Linna supiköögi vabatahtlikud peavad eelarvest puudujääva raha ise otsima“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinna linnas abivajajaile söögiportsjoni tagamisest ja sellest, et supiköökide töö on enda peale võtnud vabaühendused. MTÜ Sõbra Käsi juhataja ütleb artiklis, et Tallinn ei anna kogu vajaliku supikoguse – 220 portsjoni – vaid ainult 162 portsjoni jaoks raha. Lehe väitel on vabatahtlikud sunnitud otsima ja paluma annetajaid, et supp kõigile lauale saada. Lehe väitel on puudujääva summaga samas suurusjärgus tellitud Põhja-Tallinna linnaosale linnaosavanema pildiga kalendreid. Juhtkirjas väidab leht, et Tallinna linn on kalendreid tellides käitunud lubamatult, lisaks on eksitud elementaarse demokraatiareegli vastu: riigi ja kohaliku omavalitsuse suhtekorraldustöö peab lõppema seal, kus algab valimiskampaania.

Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi kaebas Pressinõukogule, et kalendrite väljaandmine ei ole kuidagi seotud valimiskampaaniaga ja kalendrid telliti hoopis Põhja-Tallinna elanike soovil ning eelmise aasta lõpus. Kalendritele trükiti linnajuhtide pildid, et kodanikud teaksid, kelle poole nad pöörduma peavad, kui neil on mure. Samuti ei ole kaebaja rahul, et Põhja-Tallinna valitsuselt kommentaari ei küsitud ja seega esitas leht eksitava ja ühekülgse info. Kaebaja leiab, et juhtkirja pealkiri eksitab lugejaid ja loob alusetuid seoseid. Karin Tammemägi kinnitas kaebuses, et linnakodanikul oli võimalus saada nii kalender kui ka abivajajal supp. Linnaosa eestvedamisel oli juba menetluses ka supiköögile ressursside eraldamine.

Eesti Päevaleht vastas, et ajakirjanik suhtles Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, sest sotsiaalhoolekandega tegeleb just vastav asutus. Leht lisas, et ajakirjanik suhtles ka Põhja-Tallinna linnaosa pressiesindajaga. Kuna supiköökidel jäi juhtkirja ja artikli avaldamise hetkel puudu sama summa, mis kulutati kalendritele, siis toodi avalikkusele näitena välja kalendritele kulutatud linnaraha, märkis leht. Lehe kinnitusel ei olnud tegemist mitte näpuga näitamisega, vaid minevikus toimunud linna tegevuse kirjeldusega.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus artikliga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas lehenumbris. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevaleht esitas Põhja-Tallinna linnaosa kohta tõsiseid süüdistusi kalendrite eelistamisel supiköökidele ning seetõttu oleks pidanud leht andma linnaosale võimaluse omapoolseks kommentaariks.

Pressinõukogu leiab, et juhtkirjaga leht hea ajakirjandustava vastu ei eksinud.

Pressinõukogu