Kaebus nr 458
Pressinõukogu otsus 13.06.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ene Veiksaare ja Erika Salumäe kaebust Eesti Ekspressis 23. mail 2013 ilmunud artikli „Üürnikud tülitsevad Erika Salumäega“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et eestlastest üürnikud süüdistavad Erika Salumäed ja Ene Veiksaart nöörimises, mille aga kaebajad artiklis olevates selgitustes ümber lükkavad.

Ene Veiksaar ja Erika Salumäe kaebasid Pressinõukogule, et artikkel kahjustab nende Hispaanias tegutseva ettevõtte ärihuvisid. Kaebajad ei ole rahul, et leht ei arvestanud nende soovi, et artikkel ei ilmuks. Kaebajate hinnangul sisaldab artikkel valeinformatsiooni.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et materjali avaldamine otsustatakse lähtudes ajakirjanduslikust eesmärgist ja avalikkuse huvist ning seepärast lugu ilmus. Kuna kaebajate omapoolne seisukoht saadeti siis, kui leht oli juba trükki antud, avaldati see koheselt Ekspressi veebis koos toimetusepoolsete märkustega. Leht lisas, et artiklis avaldatud faktide tõelevastavus on asjaosaliste poolt kinnitatud ja kaudselt ka kaebajate poolt omaks võetud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest Ene Veiksaar ja Erika Salumäe on saanud võimaluse artiklis esitatud süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu