Kaebus nr 462
Pressinõukogu otsus 12.09.2013 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jüri Makarovi ja Mikk Targo kaebust Eesti Päevalehes 18. juunil 2013 ilmunud artikli „Miks põrus Rock Summer?“ ja samal päeval Eesti Päevalehe veebis ilmunud artikli „Aga Mikk Targo roll Rock Summeri korraldamisel?“ peale ning otsustas, et leht rikkus veebiartikliga head ajakirjandustava.

Artiklis „Miks põrus Rock Summer?“ arutleb muusikatoimetaja Mart Niineste selle üle, miks Rock Summer ei olnud edukas. Veebiartiklis „Aga Mikk Targo roll Rock Summeri korraldamisel?“ räägib ajakirjanik sellest, et idee Rock Summeri korraldamiseks tuli Mikk Targolt. Artiklis on kirjas, et ürituse korraldamiseks sai Eesti Autorite Ühing, mille juhatuse esimees on Mikk Targo, toetust 25 000 eurot. Samuti toob ajakirjanik välja teised Mikk Targoga seotud üritused, mida on rahastanud Eesti Autorite Ühing. Artiklite autor Mart Niineste on Autorite Ühingu liige.

Jüri Makarov ja Mikk Targo kaebasid Pressinõukogule, et Eesti Päevalehe ajakirjaniku Mart Niineste pahatahtlik tegevus on olnud pidev ja suunatud kindlale eesmärgile levitada laimu Rock Summer 25 korraldamise ja korraldajate kohta (8. veebruaril avaldas leht artikli „Rock Summerit korraldatakse ehku peale?“). Kaebajad leiavad, et Eesti Päevaleht on esitanud Rock Summer 25 ja selle korraldajate kohta pahatahtlikku valetõlgendust, kirjalikku laimu ja alusetuid süüdistusi ilma teist poolt ära kuulamata. 18. juuni veebiartiklis on Mikk Targo kohta esitatud otsene süüdistus Eesti Autorite Ühingu rahade enda huvides ja isiklikuks otstarbeks kasutamisel.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis „Miks põrus Rock Summer?“ toodud ajakirjaniku hinnangud on kõik argumenteeritud. Leht lisas, et antud artikli puhul ei pea olema teist poolt, sest see toetub vaid üheselt selgetele faktidele või erinevate isikute antud hinnangutele. Veebiartiklis on aga viited üritustele, mis on seotud Mikk Targo endaga ja samas Eesti Autorite Ühingu poolt rahastatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht eksis veebiartikliga „Aga Mikk Targo roll Rock Summeri korraldamisel?“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1. vastu, mis näeb ette, et kui kellegi kohta esitatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda samas kommentaari võimalust. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Mikk Targo kohta süüdistust Eesti Autorite Ühingu raha kasutamises oma projektides ja seepärast oleks see pidanud sisaldama ka Mikk Targo kommentaari. Kui Mikk Targo keeldus, siis oleks artiklis pidanud olema sellekohane märge.

Artikliga „Miks põrus Rock Summer?“ ei ole eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et antud juhul on tegemist muusikatoimetaja arvamusega, mis on faktidega põhjendatud.

Pressinõukogu