Kaebus nr 465
Pressinõukogu otsus 12.09.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna vanema Karin Tammemägi kaebust Äripäevas 26. juulil 2013 ilmunud artikli „Linnaosavanem peidab oma ettevõttes võlgnikust venda“ peale ja otsustas, et leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu.

Artikkel räägib sellest, et Põhja-Tallinna linnaosa vanema Karin Tammemägi ja tema abikaasa firmas töötab lehe väitel Karin Tammemägi vend Erki Evisalu, keda otsib taga võlanõudja. Tammemägi firma Erki Evisalule Äripäeva väitel töötasu ei maksa.

Karin Tammemägi kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri sisaldab ebaõiget infot ja eksitab seeläbi auditooriumi. Karin Tammemägi sõnul ei ole toimetus kontrollinud, millised on tõendid mitteametlikult makstava töötasu kohta ega ka seda, kas väidetav võlg reaalselt eksisteerib. Karin Tammemägi kinnitab, et Erki Evisalu ei ole tema ettevõtte töötaja ja seega pole kohustust talle töötasu maksta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et osa infot koguti eksperimendi korras, kus ajakirjanik end ei tutvustanud. Kaebaja ei ole rahul, et leht talle artiklit enne ilmumist ei näidanud ega pakkunud kommentaari võimalust. Karin Tammemägi märkis, et artikliga on tekitatud talle põhjendamata kannatusi, sest ükski isik ei ole vastutav oma lähedase võla eest.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et Viru ringkonnaprokuratuuri kriminaalmenetluse lõpetamise määruses on kirjas, et aastatel 2006-2007 sõlmis OÜ Lemester Erki Evisaluga kolm laenulepingut ja nende alusel laenas ta kokku 200 000 krooni. Äripäevale kinnitas võla enampakkumisel ostnud Tarmo Noot, et Erki Evisalu pole talle laenu tagastanud. Äripäev lisas, et ei ole artiklis esitanud faktina väidet, et Tammemägi varjab venna töötasu. Leht lisas, et neil oli alust kahtlustada mitteametliku töötasu maksmist, sest sellele viitasid nii pankrotihaldur kui ka võlanõudja. Samuti väitis Karin Tammemägi intervjuus Äripäevale, et tal on vennaga rahaline kokkulepe. Leht lisas, et hankis osa infot eksperimendi korras seepärast, et ajakirjanikuna esitledes poleks soovinud asjaosalised tõest infot anda, seda kinnitas ka pankrotihalduri varasem kogemus. Äripäev lisas, et avaldas artikli juures täismahus intervjuu Karin Tammemägiga ja kommentaari, mille Tammemägi hiljem e-kirja teel saatis. Äripäev märkis, et leht reeglina ei näita allikatele enne avaldamist artikleid. Leht lisas, et avaldas Tammemägi vastulause hiljem nii paberlehes kui ka veebis.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri vastavuses sisuga. Pressinõukogul ei ole alust kahelda lehe esitatud tõendites, et Karin Tammemägi vend on võlgu. Samuti näitab Äripäeva eksperiment, et Erki Evisalu töötab Karin Tammemägi firmas. Eksperimendi jooksul kinnitas töötamist ka Erki Evisalu.

Pressinõukogu hinnangul on Karin Tammemägi saanud piisavas mahus sõna. Artikli näitamise kohustust lehel ei olnud. Lisaks pakkus Äripäev korduvalt talle võimalust omapoolsete kommentaaride andmiseks, faktide ja dokumentide esitamiseks, et vältida põhjendamatute kannatuste tekitamist.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi on avaliku elu tegelane ja seetõttu kaalub tema ettevõtte maksukäitumise kohta käiv info üles avaliku huvi.

Pressinõukogu juhib kaebaja tähelepanu asjaolule, et kaebuse esitajaks ei saa olla Põhja-Tallinna valitsus nagu kaebuse tekstis on korduvalt märgitud, vaid Karin Tammemägi, kes kaebuse allkirjastas.

Pressinõukogu