Kaebus nr 47
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV.
Kesknädal rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Kesknädal rikkus Res Publica rahastamist käsitlenud artiklitega head ajakirjandustava.

Res Publica kaebas Pressinõukogule, et ajaleht avaldas novembris ja detsembris 2003 rea artikleid Res Publica rahastamise kohta, mis tuginesid tõestamata väidetele ning kontrollimata alusmaterjalile, kuna kaitsepolitsei hinnangul on artiklite aluseks olevat Narva ajakirjaniku Olga Tšupova tehtud teleintervjuud Vene Paremjõudude Liidu juhi Boriss Nemtsoviga töödeldud.

Kesknädal vastas Pressinõukogule, et artiklite puhul on tegu valdavalt arvamuslugudega, mis on kirjutatud ajakirjanduses varem avaldatud materjalidele tuginedes. Lisaks on alusmaterjalina kasutatud Riigikogus esitatud arupärimiste materjale.

Kesknädal avaldas Res Publica vastulause 26. jaanuaril 2004.

Pressinõukogu otsustas, et Kesknädal on rikkunud kõnealustes lugudes ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1, mille järgi uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad.

Pressinõukogu otsustas, et  Kesknädal rikkus ka koodeksi punkti 4.2, sest ei kuulanud konflikti sisaldava materjali puhul osapoolt ära ega pakkunud süüdistatavale võimalust kommentaariks. Pressinõukogu mõistab parteilise lehe probleeme vastaspoolele sõna andmisega, kuid hea ajakirjandustava reeglid näevad ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kohese kommentaari võimalust.

Pressinõukogu