Kaebus nr 470
Pressinõukogu otsus 24.10.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Dorka Szirmay-Kalose kaebust Õhtulehes 3. augustil 2013 ilmunud artikli „Narkojoogi väidetav ohver: pärast teist siidrit ei mäleta ma midagi“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib väidetavast narkojoogi ohvrist, kes veetis aega ühes Tallinna noorte ja paljude välismaalaste seas populaarses baaris. Algselt sisaldas artikkel ka baari nime.

Baari omanik Dorka Szirmay-Kalos kaebas Pressinõukogule, et artikkel kahjustab tema baari mainet, sest puuduvad asitõendid loos kirjeldatu tõendamiseks. Kaebaja lisas, et artiklis esitatud juhtumit ei uuri politsei ja seega on tegemist kaheldava infoga.

Õhtuleht vastas, et leht eemaldas artiklist baari nime, kuid ei olnud nõus avaldama ümberlükkamist või vabandust, sest vaidlusaluses artiklis esitatud väited tuginesid allikatel. Leht lisas, et artiklis kirjeldatud tütarlaps pöördus mürgistusnähtudega haigla erakorralise meditsiini osakonda. Leht kinnitas, et loos ilmunud info on tõene.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul viibis narkojoogi ohver antud baaris, kuid baari kohta artiklis süüdistust ei esitatud.

Pressinõukogu