Kaebus nr 473
Pressinõukogu otsus 24.10.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Maaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Raul Kuutma kaebust Maalehes 27. juunil 2013 ilmunud artikli „Soomepoiste viimases lahingus armu ei anta“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib konfliktist Soome Sõjaveteranide Eesti Ühenduse endise ja praeguste juhtide vahel.

Raul Kuutma kaebas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud vastaspoole laimavaid väiteid ning tema arvamust enne loo avaldamist ei võetud arvesse. Kaebaja märkis, et artikkel oli tema poolt taotletud, et informeerida soomepoisse ja üldsust ühenduses tegelikult toimunust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud tema kommentaare ja nõuab Maalehes temaga kooskõlastatud kommenteerivat artiklit.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik esitas probleemi korrektselt ja ühtegi allikat eelistamata. Lehe kinnitusel kohtus ajakirjanik mõlema osapoolega isiklikult ja neil oli võimalus tekst üle vaadata. Kuna parandusi ja vaidlusaluseid kohti oli palju, lükkus artikli avaldamine nädala võrra edasi. Hiljem saatis ajakirjanik mõlemale osapoolele artikli uue versiooni, kaebajale see redaktsioon aga ei sobinud ja ta kirjutas loo ringi selliselt, et esindatud olid ainult tema seisukohad. Sellega ei nõustunud jälle toimetus ja lugu ilmus toimetuse versioonis. Maaleht on kaebaja kommentaaride avaldamisest keeldunud pidades ilmunud artikliga probleemi kokkuvõetuks ja teema lõpetatuks.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis antud sõna mõlemale osapoolele. Pressinõukogu hinnangul ei ole Maalehel põhjust avaldada kaebaja kommentaare või täiendavat artiklit.

Pressinõukogu pädevusse ei kuulu otsuste langetamine sisulistes vaidlustes – kellel on õigus või mitte, vaid ainult ajakirjanduseetika normide järgimise kohta.

Pressinõukogu