Kaebus nr 48
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Harjumaa ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Harjumaa ei rikkunud 3. veebruaril 2004 avaldatud lugejakirjaga “Tiit Mae korruptiivsest tegevusest” head ajakirjandustava.

Tiit Mae kaebas Pressinõukogule, et kirjutis on laimav ning selles esitatud süüdistused ei vasta tõele. Kaebaja leiab, et ajaleht on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 1.4, 1.5, 3.5, 4.2, 4.4 ja 5.1.

Harjumaa vastas Pressinõukogule, et leht avaldab erinevate lugejate arvamusi, mille sisu eest toimetus ei vastuta ning mis ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Harjumaa kinnitab, et pakkus Tiit Maele vastulauseks sõna, kuid kaebaja ei reageerinud sellele.

Pressinõukogu leiab, et ajaleht Harjumaa ei rikkunud ajakirjanduseetika  koodeksi punkte 4.2 ja 5.1, sest erinevalt uudislugudest ei eelda lugejakirjade rubriik, et iga seal ilmunud arvamus peab saama teise poole kommentaari kohe samas lehenumbris. Küll peab toimetus andma ennast rünnatuna tundnud poolele võimalikult kiiresti vastulause võimaluse, mida leht ka Tiit Maele pakkus. Pressinõukogu märgib, et ajaleht oleks siiski võinud hilisemate pingete vähendamiseks enne kirja avaldamist oodata ära kontakti saamine Tiit Maega.

Riigikogu liikme ja omavalitsustegelasena on Tiit Mae Harjumaa kontekstis oluline avaliku elu tegelane ning tema tegevusega seotud küsimuste püstitamine lehes on avaliku huviga tugevalt põhjendatud. Ajaleht ei saa lihtsalt eirata 52 vallaelaniku allkirjaga avalikku kirja, mis neid küsimusi tõstatab. Seetõttu pole Pressinõukogu arvates leht rikkunud koodeksi punkti 1.5, mis räägib kellelegi põhjendamatute kannatuste tekitamisest.

Pressinõukogu